En dat gij van kinds af de Heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
2 Timotheüs 3 : 15 

Hallo meiden,  

We hopen weer te starten met een nieuw seizoen. De eerste ontspannen avond is eind september en op D.V. vrijdag 7 oktober starten we in 'De Samenkomst'. 

De avonden, die ongeveer om de twee weken zullen plaatsvinden, beginnen om 19:30 uur en rond 21:00 uur wordt de avond afgesloten.  

Met elkaar lezen we uit de Bijbel en we luisteren naar de inleiding, die één van de leden heeft gemaakt. Na de inleiding bedenken we een werkvorm om met elkaar verder na te denken over de inleiding.  

In de pauze is er tijd om met elkaar te kletsen en natuurlijk om iets te drinken en te eten. De invulling na de pauze is elke keer weer anders. 

We hopen jullie allemaal dit seizoen te ontmoeten.  

Van harte welkom!                                                  

Anke Verrips, Elise van den Toren, Henriette de Jong en Sandra Goudzwaard.


Bankrekeningnummer NL68 RABO 010.31.44.072 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek