Week,- en bijzonderediensten D.V. 1e kwartaal 2023:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 11 januari 29.30 uur ds. N. den Ouden Bijbellezing Openbaring 2 : 1 - 7 Openbaring 2 : 1 - 7
Woensdag 8 februari 19.30 uur ds. N. den Ouden Bijbellezing Openbaring 2 : 8 - 11 Openbaring 2 : 8 - 11
Woensdag 22 februrari 9.30 uur ds. N. den Ouden Bijbellezing Openbaring 2 : 12 - 17 Openbaring 2 : 12 - 17
Woensdag 8 maart  9.30 uur ds. N. den Ouden Biddag 2 Koningen 6 : 8 - 23 2 Koningen 6 : 16 en 17
    19.30 uur ds. N. den Ouden Biddag Jesaja 64 Jesaja 64 : 1

 

Week,- en bijzonderediensten D.V. 2e kwartaal 2023:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Vrijdag 7 april 19.30 uur ds. N. den Ouden Goede Vrijdag Mattheus 27 : 45 - 60 Mattheus 27 : 51a 
Maandag 10 april 9.30 uur ds. N. den Ouden 1e Paasdag
Bevestiging nieuwe lidmaten
Filippensen 3 : 1 - 16 Filippensen 3 : 10 en 11 
Woensdag 19 april 19.30 uur ds. N. den Ouden Bijbellezing    
Donderdag 18 mei 9.30 uur ds. N. den Ouden Hemelvaartsdag    
Maandag 29 mei 9.30 uur  ds. IJ.R. Bijl, Vriezenveen 2e Pinksterdag Handelingen 2 : 14 - 36 Handelingen 2 : 17, 18 

 
Week,- en bijzonderediensten D.V. 3e kwartaal 2023:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 5 juli 19.30 uur ds. N. den Ouden Bevestiging en uitzending Evangelist Oosterhout    
Woensdag 27 september 19.30 uur ds. C.J.P. van der Bas, Ridderkerk Zendingsdienst Jesaja 44 : 1 - 34 Jesaja 44 : 18 en 22

 

Week,- en bijzonderediensten D.V. 4e kwartaal 2023:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 11 oktober 19.30 uur ds. N. den Ouden Bijbellezing Genesis 17 : 1 - 8 Genesis 17 : 1 - 8 
Woensdag 1 november 9.30 uur ds. N. den Ouden Dankdag Lukas 12 : 13 - 21 Lukas 12 : 16 - 20 
Woensdag 1 november 19.30 uur  ds. N. den Ouden  Dankdag Klaagliederen 3 : 14 - 33 Klaagliederen 3 : 22, 23 
Woensdag 15 november 19.30 uur   ds. N. den Ouden  Bijbellezing Genesis 17 : 8 - 27 Genesis 17 : 10 en 11 
Woensdag 29 november 19.30 uur   ds. N. den Ouden  Bijbellezing    
Maandag 25 december 9.30 uur ds. N. den Ouden   1e Kerstdag Mattheus 1 : 18 - 25 Mattheus 1 : 23b
Maandag 25 december 18.30 uur  ds. N. den Ouden   1e Kerstdag Lukas 2 : 25 - 35 Lukas 2 : 25, 27 en 28
Dinsdag 26 december 9.30 uur Kerstfeestviering Zondagsschool 2e Kerstdag