Week,- en bijzonderediensten D.V. 1e kwartaal 2020:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 1 januari 9.30 juur Ds. N. den Ouden Nieuwjaarsdienst 1 Petrus 5 : 1 - 9 1 Petrus 5 : 7
Woensdag 22 januari 29.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing    
Woensdag 5 februari 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing Genesis 39 : 19 - 23 Genesis 39 : 19 - 23 
Woensdag 19 februari 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing    
 Woensdag 11 maart 9.30 uur Ds. N. den Ouden Biddag    
    19.30 uur Ds. N. den Ouden  Biddag    

 
Week,- en bijzonderediensten D.V. 3e kwartaal 2020:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Vrijdag 10 april 19.30 juur Ds. N. den Ouden Goede Vrijdag Psalm 22 : 24 - 32
Johannes 19 : 28 - 37
Johannes 19 : 30m
Maandag 13 april 9.30 uur Ds. R.W. Mulder, Montfoort 2e Paasdag 1 Korinthe 15 : 12 - 58 1 Korinthe 15 : 54
Woensdag 22 april 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing Genesis 41 : 1 - 16 Genesis 41 : 1 - 16
Donderdag 21 mei 9.30 uur Ds. N. den Ouden Hemelvaartsdag Filipppensen 2 : 1 - 18 Filipppensen 2 : 5, 9-11
Maandag 1 juni 9.30 uur Ds. N. den Ouden 2e Pinksterdag Zacharia 4 Zacharia 4  : 2

 
Week,- en bijzonderediensten D.V. 4e kwartaal 2020:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 28 oktober 19.30 juur Prof Dr. A. Baars Hervormingsdienst Jesaja 5 : 1 - 7
Pslam 80
Psalm 80 : 15, 20
Woensdah 4 november 9.30 uur Ds. N. den Ouden Dankdag 2 Koningen 5 : 9 - 19 2 Koningen 5 : 15
  4 november 19.30 uur Ds. N. den Ouden Dankdag Jesaja 12 Jesaja 12 : 1
Woensdag 25 november 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing    
Vrijdag 25 december 9.30 uur Ds. N. den Ouden 1e Kerstdag Lukas 2 : 1 - 14 Lukas 2 : 6
    18.30 uur Ds. N. den Ouden 1e Kerstdag 1 Johannes 4 1 Johannes 4 : 9
Zaterdag 26 december 9.30 uur Kerstviering Zondagsschool 2e Kerstdag    
Donderdag 31 december 19.30 uur Ds. N. den Ouden Oudejaarsdienst Openbaringen 7 : 9 - 17 Openbaringen 7 : 14 en 15