Week,- en bijzonderediensten D.V. 1e kwartaal 2016:

 

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Vrijdag 1 januari 19.30 uur Ds. R.W. Mulder Nieuwjaarsdienst Deuteronomium 33 Deuteronomium 33 : 25b
Woensdag 27 januari 19.30 uur Ds. D. Zoet, Ouddorp Bijbellezing Markus 2 : 1 - 13 Markus 2 : 1 - 13
Woensdag 24 februari 19.30 uur Ds. A. Vlietstra, Katwijk aan Zee Bijbellezing Lukas 9 : 23 - 36 Lukas 9 : 30 en 31
Woensdag 9 maart 9.30 uur Ds. R.W. Mulder  Biddag 1 Kronieken 4 : 1 - 23 1 Kronieken 4 : 10 (en 9)
    19.30 uur Ds. N. van der Want, Barneveld Biddag Genesis 8 : 15 - 9 : 22 Genesis 9 : 13
Vrijdag 25 maart 19.30 uur Ds. R.W. Mulder Goede Vrijdag Mattheus 27 : 45 - 50
Hebreën 2
Hebreën 2 : 14b en 15
Maandag 28 maart 9.30 uur Ds. R.W. Mulder 2e Paasdag
Bediening Heilige Doop
Johannes 20 : 19 - 31 Johannes 20 : 24 - 29


Week,- en bijzonderediensten D.V. 2e kwartaal 2016:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 13 april 19.30 uur Ds. R.W. Mulder Bijbellezing Jesaja 19 Jesaja 19 : 22
Donderdag 5 mei 9.30 uur Ds. R.W. Mulder Hemelvaartsdag Johannes 14 Johannes 14 : 28 en 29
Maandag 16 mei 9.30 uur Ds. R.W. Mulder  2e Pinksterdag
Belijdenisdienst
1 Korinthe 12 : 1 -11 1 Korinthe 12 : 3


Week,- en bijzonderediensten D.V. 3e kwartaal 2016:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 21 september 19.30 uur Ds. D. Heemskerk, Ouderkerk aan de IJssel Zendingsdienst Handelingen 10 : 1 - 20 Handelingen 10 : 11 - 15


Week,- en bijzonderediensten D.V. 4e kwartaal 2016:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 19 oktober 19.30 uur Ds. R.W. Mulder Bediening Heilige Doop Jeremia 33 Jeremia 33 : 25 en 26
Woensdag 2 november 9.30 uur Ds. R.W. Mulder  Dankdag Lukas 17 : 1 - 19 Lukas 17 : 11 - 19
    19.30 uur Ds. R.W. Mulder  Dankdag Klaagliederen 3 : 1 - 33 Klaagliederen 3 : 21 - 23
Woensdag 30 november 19.30 uur Ds. G. Kater, Waarder   Openbaringen 22 Openbaringen 22 : 17
Maandag 26 december 9.30 uur Ds. R.W. Mulder 2e Kerstdag Lukas 2 : 21 - 40 Lukas 2 : 29 - 32
Maandag 31 december 19.30 uur Ds. R.W. Mulder Oudejaarsdienst Job 13
Lukas 13 : 1 - 5
Job 13 : 9a