Klik hier voor:

 
Predikbeurten D.V. 3e kwartaal 2023:


Mattheus 11 : 20 - 30​

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
zondag 2 juli 9.30 uur ds. N. den Ouden   Handelingen 5 : 1 - 11 Handelingen 5 : 3
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Efeze 6 : 10 - 18 Efeze 6 : 12
HZ Zondag 52 vr./antw. 127
zondag 9 juli 9.30 uur ds. N. den Ouden   Handelingen 5 : 17 - 23 Handelingen 5 : 19 en 20
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Openbaringen 5 Openbaring 5 : 1 - 3
HZ Zondag 52 vr./antw. 128
zondag

16 juli

9.30 uur ds. N. den Ouden Bediening Heilige Doop Handelingen 9 : 21 - 31 Handelingen 9 : 31
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Deuteronomium 27 : 11 - 28 : 6 Deuteronomium 27 : 11b
HZ Zondag 52 vr./antw. 129 (Slot)
zondag 23 juli 9.30 uur ds. C.P.J. van der Bas, Ridderkerk   2 Kronieken 6 : 9 - Ezra 1 : 4 Ezra 1 : 1 en 2 
    14.30 uur ds. A. Vlietstra   Johannes 11 : 14 - 32 Johannes 11 : 20, 21 en 27 
zondag 30 juli 9.30 uur ds. J. van Meggelen, Nederhemert   Markus 4 : 1 - 19 Markus 4 : 7, 18 en 19 
    18.30 uur ds. J. van Meggelen, Nederhemert   Psalm 68 : 1 - 19  Psalm 68 : 11 
zondag 6 augustus 9.30 uur ds. D. Heemskerk, Uddel   Mattheus 11 : 20 - 30 Mattheus 11 : 28 
    18.30 uur ds. D. Heemskerk, Uddel   Psalm 86 Mattheus 11 : 29 en 30
zondag 13 augustus 9.30 uur Ouderling W. den Hartog   Psalm 32  Psalm 32 : 9 en 10 
    15.00 uur Kand. E.J. van Ettekoven, Houten   Jona 1 : 1 - 16 Jona 1 : 3 - 6 
zondag 20 augustus 9.30 uur ds. N. den Ouden   Handelingen 9 : 31 - 43 Handelingen 9 : 40 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Judas  : 1 - 10 Judas : 1 en 2 
zondag 27 augustus 9.30 uur ds. N. den Ouden   2 Timotheus 1 : 1 - 10 2 Timotheus 1 : 5 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Judas  : 1 - 10 Judas :  3 en 4 
zondag 3 september 9.30 uur ds. P. den Ouden, Katwijk   Filemon  : 1 - 7 Filemon : 1 - 3 
    18.30 uur ds. W. Nobel, Kesteren   Openbaring 3 : 14 - 22 Openbaring 3 : 14 - 22 
zondag 10 september 9.30 uur ds. N. den Ouden Voorbereiding Heilig Avondmaal Jeremia 31 : 15 - 26 Jeremia 31 : 18
    18.30 uur ds. N. den Ouden Opening Winterwerk Mattheus 21 : 23 - 32 Mattheus 21 : 28b 
zondag 17 september 9.30 uur ds. N. den Ouden  Bediening Heilig Avondmaal    
    18.30 uur ds. N. den Ouden  Dankzegging Heilig Avondmaal    
zondag 24 september 9.30 uur ds. N. den Ouden      
    18.30 uur ds. N. den Ouden      

 

Elke zondag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. Doelcollecten van de diaconie en extra collecten staan hieronder vermeld.


De collecten D.V. 3e Kwartaal 2023

Voor alle zondagen zijn drie collecten ingeroosterd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. De derde (extra) collecten staan hieronder vermeld.

 

zo   02-07              Landelijk jeugdwerk (K)
wo  05-07              Diaconiecollecte Evangelisatiewerk Oosterhout (D)
zo   09-07              Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo   16-07              Evangelisatiewerk Oosterhout (D)
zo   23-07              Onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen (K)
zo   30-07              Extra collecte kerk (K)
zo   06-08              Solidariteitsfonds (K)
zo   13-08              Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo   20-08              Orgelfonds (K)
zo   27-08              Diaconiecollecte Zondagsschool (D) en extra collecte Ondersteuning kerkelijk werk (K)
zo   03-09              Opleiding predikanten (K)
zo   10-09              Diaconiecollecte Fonds noodlijdende gemeenten en personen (D) en extra collecte De Wachter (K)
zo   17-09              Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K
zo   24-09              Extra collecte kerk (K)
wo  27-09              Diaconiecollecte Zending HHK (D)

Afhankelijk van de bestemming van een collecte kunt u ook een gift overmaken op/via de bankrekening van de diaconie (D) of de kerkvoogdij (K). Giften voor de kerktelefoon kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de diaconie. Ook avondmaalscollecten worden via de diaconie afgedragen.

Hierbij de rekeningnummers die u kunt gebruiken voor het overmaken van uw giften:

NL47 RABO 0335 3007 58              Diaconie Hers. Herv. Gem. Leerbroek (1e collecte en collecten met een D)

NL17 RABO 0335 3530 96              Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek (2e collecte en collecten met een K)

Uitgifte van collectemunten vindt plaats op de maandagen 3 juli, 7 augustus, 4 september en 2 oktober.