Klik hier voor:

Week,- en bijzonderediensten D.V. 1e kwartaal 2024:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Maandag 1 januari 9.30 uur ds. N. den Ouden Nieuwjaarsdienst Hebreën 13 : 17 - 25 Hebreën 13 : 20 en 21
Woensdag 24 januari 19.30 uur ds. N. den Ouden Bijbellezing Genesis 18 : 16 - 33 Genesis 18 : 20 - 33 
Woensdag 14 februari 19.30 uur  ds. N. den Ouden  Bijbellezing Genesis 19 : 1 - 29 Genesis 19 : 1 - 29 
Woensdag 13 maart 19.30 uur   ds. N. den Ouden  Bijbellezing    
Vrijdag 29  maart 19.30 uur   ds. N. den Ouden  Goede Vrijdag