Voorzitter
Dhr. F. de Groot
Secretaris -
Adm. Diakonie / Kerktelefoon
Dhr. G. Aalvanger
  Dhr. A.W. de Hoop
  Dhr. G.J. van Deelen


Diaconie

Iedere eerste collecte tijdens de eredienst is bestemd voor de diaconie. Met behulp van het ingezamelde geld probeert de diaconie nood binnen en buiten de gemeente te verlichten. Iedereen mag ons vragen om ondersteuning. Dat kan voor uw eigen situatie zijn, maar ook voor iemand anders. We stellen het op prijs wanneer u signalen aan ons doorgeeft. Bij dit alles geldt strikte geheimhouding.

In sommige gevallen wordt er een beroep gedaan op externe hulpinstanties, zoals:

  • SchuldHulpMaatje (Stichting Maatje Vijfheerenlanden) voor ordening van de financiële situatie en het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven
  • Diaconaal Maatschappelijk Werk (Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden) bij psycho-sociale en relatieproblemen
  • Talenta voor het vinden van passend werk en reïntegratie

Naast de ondersteuning bij nood in de eigen gemeente, wordt ook steun gegeven aan diverse diaconale instellingen in binnen- en buitenland. Hierbij kunt u denken aan Diaconaal Maatschappelijk Werk, Ontmoeting, Adullam, de Oase, KOEH, ZOA, Woord en Daad.

Sommige diaconiecollecten zijn bestemmingscollecten, bijv. voor noodhulp bij rampen elders in de wereld.

Vrijwillige Thuishulp.

In onze gemeente wordt vrijwillige thuishulp aangeboden. Deze vrijwillige thuishulp is niet ter vervanging van beroepskrachten, maar ter ondersteuning van hulpvragers en hun omgeving.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Het verlenen van bijstand in een gezin met ziekte
  • Het bijstaan van een mantelzorger
  • Het rijden naar een ziekenhuis of dokter
  • Boodschappen doen
  • Een wandeling maken (evt. met rolstoel)
  • Het bezoeken van oudere, eenzame mensen

Als de we iets voor u of voor iemand in uw omgeving kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van de vrijwillige thuishulp.
U kunt ook een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u ons helpen om dit fijne en dankbare werk te kunnen blijven doen? Dan kunt u zich bij onze coördinator aanmelden als vrijwilliger. Helaas moeten we ons soms beperken bij het hulpaanbod omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn. Daarom stellen we uw aanmelding zeer op prijs.

Kerktelefoon
De kerktelefoon wordt door de diaconie beheerd. Bij ouderdom of langdurige ziekte kan om een kerktelefoon gevraagd worden bij de diakenen. Alle storingen of klachten kunnen gemeld worden bij dhr. W.D. Benschop of dhr. J. Mieras. Alle kerktelefoonluisteraars krijgen een geldbusje. Aan het begin van elk kwartaal wordt dit busje opgehaald. Uit de opbrengst worden de kosten van de kerktelefoon betaald. Wat overblijft, wordt verdeeld tussen de kerkvoogdij en de diaconie.


ANBI Informatie Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek

ANBI Diaconie 2024