Leerstof Catechisatie

Per week wordt de stof weergegeven die op maandag en dinsdag geleerd wordt. Dat is vervolgens uitgesplitst in twee leerniveaus.

12 - 14 jaar

( andere leeftijden zie verder naar onderen )

15 - 17 jaar