In de gemeente mag naast de verkondiging van Gods Woord op verschillende andere momenten in de week onderwijs gegeven worden.

Catechese

Indeling seizoen 2023/2024.

Overal in de Bijbel vinden we de aansporing terug om te leren. Wat we niet weten, kan ook niet geloofd worden. Gedegen bijbels onderwijs is van het hoogste belang.

De catechisaties beginnen op D.V. maandag 25 en dinsdag 26 september. In de weken van reguliere schoolvakantie en in de weken van Bid- en Dankdag wordt er geen catechisatie gegeven. De slotavond van de catechisatie is op D.V. maandag 25 maart.

Bij de catechisaties wordt de Heidelbergse Catechismus behandeld. Bij de jongste groepen wordt dit gedaan aan de hand van een methode. In het schema hieronder staat de groepsindeling. De genoemde leeftijden gelden op 15 september. Het gaat er dus niet om hoe oud je word na 15 september.

Leerstof
Per week wordt de stof weergegeven die op maandag en dinsdag geleerd wordt. Dat is vervolgens uitgesplitst in twee leerniveaus.
Klik HIER voor de leerstof van de groepen.

De groepsindeling en tijden zijn als volgt:

Tijdstip

Maandagavond, dhr. E. J. van Ettekoven

18.30 - 19.15 uur

12 jaar

19.20 - 20.05 uur

13 jaar

20.15 - 21.00 uur

15 jaar

21.05 - 21.50 uur

18 jaar

Ouderling Both geeft ook catechisatie aan een deel van de groep 13-jarigen.

Tijdstip

Maandagavond, ds. N. den Ouden

18.30 - 19.15 uur

14 jaar

19.20 - 20.05 uur

17 jaar

 

Tijdstip

Dinsdagavond, ds. N. den Ouden

18.30 - 19.15 uur

16 jaar

19.20 - 20.05 uur

19 jaar en ouder

20.15 – 21.00 uur

Belijdeniscatechisatie

Alle catechisaties worden gehouden in De Samenkomst. Wanneer er dringende redenen zijn, kan van bovenstaande indeling afgeweken worden. Dit in overleg met de catecheet. Graag vooraf een telefoontje of e-mail om dat te bespreken.

Catechisanten die op school zijn blijven zitten of een klas hebben overgeslagen, mogen zelf kiezen of ze komen in de groep van hun klas of van hun leeftijd.

Het dringende verzoek is:
Alleen in overleg met de catecheet kan van deze indeling afgeweken worden. We hopen op gezegende avonden! Laten ook ouders het catechisatiebezoek en de leeropdrachten positief stimuleren.