De Heere Jezus geeft aan Zijn volgelingen de opdracht om getuige te zijn. ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. (Mattheüs 28:19-20). De Zendingscommissie (ZC) heeft als taak om dit zendingsbevel van de Heere Jezus onder de aandacht van de gemeente te brengen.


Dit doet de ZC door mogelijkheden te bedenken om door middel van verschillende activiteiten geld voor de zending in te zamelen, waarbij de opbrengst geheel bestemd is voor de zending Hersteld Hervormde Kerk. Andere zendingsgerelateerde stichtingen, zoals Bonisazending en Friedesstimme worden op een andere wijze ondersteund.
Voor een periode van circa twee jaar wordt er een project, aangedragen door het landelijke zendingsbureau, ondersteund door het houden van verschillende acties.
Voor elk project wordt er in het voor- of najaar een activiteitenmarkt in en rond ons Kerkelijk Centrum  gehouden. De zaterdag voor vader-/moederdag is er een autowasdag met verkooptafel. Ook wordt er een kinder- en seniorenmiddag met maaltijd georganiseerd met daarbij een spreker over de zending.
In september wordt er een zendingsdienst belegd waarvoor de collecte bestemd is voor het zendingsproject. Naast alle overige activiteiten en verkopingen wordt u aan het einde van het jaar benaderd voor de verkoop van dagboekjes.

Zendingswinkeltje
In het bijzonder willen wij uw aandacht vragen voor het ‘zendingswinkeltje’, Dorpsweg 11, Leerbroek.  Zoekt u een leuke attentie, een cadeautje of een bepaald boek, dan kunt u dit hier aanschaffen of bestellen. Het winkeltje is iedere donderdag geopend en de overige dagen na een telefonische afspraak (0345-701025). Ook deze opbrengst komt geheel ten goede aan de zending. Van harte aanbevolen.


Het project wordt afgesloten met een zendingsavond, waarbij het totaalbedrag wordt gepresenteerd en er een spreker wordt uitgenodigd.

Alle activiteiten en/of bijeenkomsten worden in kerkbode ‘de Zaaier’ aangekondigd.
Wij hopen dat alles wat wordt georganiseerd, wordt ondersteund door betrokkenheid vanuit de gemeente, maar bovenal door voortdurend gebed, tot zegen voor onze verre naaste.

Namens de Zendingscommissie