De Heere Jezus geeft aan Zijn volgelingen de opdracht om getuige te zijn. ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. (Mattheüs 28:19-20). De Zendingscommissie (ZC) heeft als taak om dit zendingsbevel van de Heere Jezus onder de aandacht van de gemeente te brengen.
Dit doet de ZC door mogelijkheden te bedenken om door middel van verschillende activiteitengeld voor de zending in te zamelen, waarbij de opbrengst geheel bestemd is voor de zending Hersteld Hervormde Kerk.
Voor een periode van circa twee jaar wordt er een project, aangedragen door het landelijke zendingsbureau, ondersteund door het houden van verschillende acties. Het lopende project is, zoals wellicht bekend, voor de vertaling van de Bijbelverklaring van Matthew Henry in het Chichewa. Daarnaast wordt er geld ingezameld om het lesgeven aan analfabeten en het schrijven van korte verklaringen bij elk Bijbelboek mogelijk te maken.
Voor elk project wordt er tweejaarlijks in het najaar een activiteitenmarkt in en rond ‘De Samenkomst’ gehouden. De zaterdag voor Moederdag is er een autowasdag met verkooptafel. Ook wordt er een seniorenmiddag met maaltijd georganiseerd met daarbij een spreker over de zending.
In het najaar wordt er een zendingsdienst belegt waarbij de collecte bestemd is voor het zendingsproject. Dit seizoen is de zendingsdienst D.V. woensdag 21 september. Naast de genoemde activiteiten en verkopingen wordt u aan het einde van het jaar benaderd voor de verkoop van een boek of dagboek.
Alle activiteiten en/of bijeenkomsten worden in kerkbode ‘de Zaaier’ aangekondigd.

Wij hopen dat alles wat wordt georganiseerd, wordt ondersteund door betrokkenheid vanuit de gemeente, maar bovenal door voortdurend gebed, tot zegen voor onze verre naaste.
De commissie bestaat uit de volgende personen:
Ouderling Schuitemaker, Martin den Besten, Kees Hoogendoorn, Peter de Jong, Hannie de Jong, Marga Verbaas, Anja Zwijnenburg en Janneke Aalvanger.