Eén keer per maand wordt er op dinsdagmiddag (zie agenda) voor en met de ouderen en alleenstaanden uit de gemeente een bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomsten zullen verzorgd worden door de predikant. We beginnen om 15.00 uur en eindigen rond de klok van 17.00 uur. Voor de pauze is er een meditatie. Na de pauze wordt er een meestal iets naar voren gebracht vanuit de kerkgeschiedenis. Twee keer per jaar, namelijk net voor de jaarwisseling en aan het einde van het seizoen, wordt er na de gebruikelijke samenkomst een broodmaaltijd gehouden. Deelname hieraan is uiteraard geheel vrijwillig.

Personen van 65 jaar en ouder behoren tot de doelgroep van de ouderenmiddagen. We zijn dankbaar voor het feit dat er voortdurend nieuwe gezichten begroet konden worden en spreken de wens uit dat dit zich ook het nieuwe seizoen zal continueren.
Het is een voorrecht om als oudere tijd en gelegenheid te hebben om bezig te zijn met de genademiddelen.
Hoewel de Heere niets aan ons verplicht is, wil Hij toch rijkelijk zegenen. Laat uw plaats daarom niet leeg. Alle ouderen van harte welkom.