Klik hier voor de planning voor D.V. het seizoen 2017 - 2018 (update volgt)

Binnenkort begint het verenigingsseizoen 2018-2019. Als mannenvereniging hopen we D.V. op de woensdagavonden, meestal om de week, bij elkaar te komen van 19.45 uur tot 21.45 uur in ‘de Overkant’.
Meestal vergaderen we met zo’n 15 leden. Dat mogen er best meer zijn.
Het zijn gezellige maar bovenal leerzame avonden waarin Gods Woord mag opengaan.
Ook als u nog nooit geweest bent wordt u hartelijk uitgenodigd om met ons samen te komen.
Het is een opdracht om Gods Woord te onderzoeken. Johannes 5: 39 zegt ‘Onderzoek de Schriften; ….. en die zijn het, die van Mij getuigen.’
In onze vergaderingen hopen we in dit seizoen een aantal psalmen en een aantal gelijkenissen, die in het afgelopen seizoen nog niet aan de orde gekomen zijn, te behandelen. De Heere geve dat dit onderwijs tot zegen mag zijn.

De verenigingsavonden worden vooraf aangekondigd in ‘De Zaaier’.
We beginnen onze vergaderingen met het zingen van een psalm, gebed en Schriftlezing.
Daarna houdt één van de leden een inleiding.
In de pauze daarna drinken we samen een kop koffie of thee.
Na de pauze bespreken we gezamenlijk het gelezen Schriftgedeelte. Soms doen we dat in groepjes.
We denken dan na over wat er eigenlijk staat, de betekenis daarvan, zeg maar de exegese, maar ook proberen we na te gaan wat het ons persoonlijk te zeggen heeft.

Tenslotte beëindigen we de avond met het zingen van een psalm en met gebed.
Overigens is het maken van een inleiding geen verplichting. Dit behoeft dus geen belemmering te zijn om onze avonden te bezoeken.

Naast de gewone avonden staan er dit seizoen drie ringavonden van de ring “Schoonrewoerd en Omstreken” op de agenda.

Bij dezen nodigen we alle mannen van de gemeente uit om onze verenigingsavonden te bezoeken. U kunt gerust één of meerdere verengingsavonden bijwonen om vrijblijvend kennis te maken met de mannenvereniging.

De Heere geven ons ook in het seizoen 2018-2019 goede en gezegende avonden.

Het bestuur.