Binnenkort begint het verenigingsseizoen 2021-2022 weer. In het afgelopen jaar zijn we als vereniging slechts een drie keer bij elkaar geweest. Daarna was het niet meer mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Zoals het er nu naar uit ziet hopen we dit seizoen weer een aantal woensdagavonden bij elkaar te komen van 19.45 uur tot 21.45 uur. Daarnaast staan er dit seizoen drie ringavonden van de ring “Schoonrewoerd en Omstreken” op de agenda. De ringavonden zijn dit keer in Ameide, Vianen en Spijk.
Ook is er op D.V. zaterdag 23 oktober een toogdag van de Hersteld Hervormde Mannenbond in Lunteren waar ds. J.L. Schreuders uit Hardinxveld-Giessendam en ds. D. Zoet uit Garderen vanuit verschillende invalshoeken een referaat hopen te houden over ‘het ambt aller gelovigen.’
De verenigingsavonden en de ringavonden worden vooraf aangekondigd in “De Zaaier”.
We beginnen onze vergaderingen met het zingen van een psalm, gebed en schriftlezing. Daarna houdt één van de leden een inleiding. Na de pauze bespreken we gezamenlijk het gelezen Schriftgedeelte. Afwisselend wordt dit gedaan in een vrije, open bespreking, maar ook wordt dit geregeld gedaan in kleine groepjes aan de hand van enkele vragen waarna er nog een korte plenaire bespreking is. Tenslotte beëindigen we de avond met het zingen van een psalm en met gebed.
We hopen dit seizoen de profetie van Hosea af te ronden en daarna staan een aantal hoofdstukken uit het Evangelie naar Johannes op het rooster om behandeld te worden.

Meestal vergaderen we met zo’n 15 leden. Dat mogen er best meer zijn. Het zijn gezellige maar bovenal leerzame avonden waarin Gods Woord mag opengaan. Ook als u nog nooit geweest bent wordt u hartelijk uitgenodigd om met ons samen te komen.

Het is een opdracht om Gods Woord te onderzoeken. Johannes 5: 39 zegt ‘Onderzoek de Schriften; ….. en die zijn het, die van Mij getuigen.’

U kunt gerust één of meerdere verengingsavonden bijwonen om vrijblijvend kennis te maken met de mannenvereniging. Weet u welkom!

De Heere geven ons ook in het seizoen 2021-2022 goede en gezegende avonden.