Jongvolwassenkring
Dit seizoen zal de Jongvolwassenenkring er anders uitzien dan andere jaren. Er is onder degenen die de afgelopen jaren belijdenis van het geloof afgelegd hebben behoefte om in kleine kring met leeftijdgenoten onder leiding van de predikant samen te komen. Ik heb daarom besloten tot een andere aanpak van de Jongvolwassenenkring. We gaan met elkaar het boek van J.C. Ryle: “Heiligmaking” behandelen. Als bovengrens voor de bezoekers geldt de leeftijd van 35 jaar.  De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Het verdient aanbeveling om het boek aan te schaffen. U kunt het ook via mij bestellen, maar dan wel vóór 1 oktober, via de mail. Alle jongvolwassenen hartelijk welkom!

Bijbelkring
Deze kring werd de afgelopen jaren geleid door dhr. Van den Brink. In verband met werkzaamheden de gemeente Achterberg lukt dat dit jaar niet. We zijn blij dat dhr. Ottema (oud-leervicaris in Leerbroek) bereid is gevonden deze kring te leiden. Hij gaf te kennen de brief aan de Hebreeën te willen behandelen. Geen eenvoudige brief, maar wel vol geestelijke schatten. Fijn als degenen die voorheen de Jongvolwassenenkring bezochten maar daar buiten de leeftijdscategorie vallen, ook de weg naar de Bijbelkring weten te vinden. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden doorgaans op woensdagavond gehouden.