Volwassencatechese
Voorheen was er lidmatenkring. Deze kring was met name gericht op degenen die belijdenis hadden gedaan. Omdat er zijn die nog nooit belijdenis deden en er onder hen belangstelling is, is de naam en opzet van deze bijeenkomst enigszins gewijzigd. Er is een aantal avonden gepland op dinsdag van 21.00 – 22.00 uur. In principe verzorgd de predikant de volwassenencatechese, maar indien nodig zal de pastoraalwerker worden ingezet. Het is de bedoeling om dit winterseizoen een begin te maken met de behandeling van de liturgische formulieren. Deze formulieren bevatten een rijke Bijbelse inhoud die de moeite van het onderzoeken en doordenken meer dan waard is.

Bijbelkring
Eén keer per maand wordt er op dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur Bijbelkring gehouden. De pastoraal medewerker houdt een inleiding over een (deel van een) hoofdstuk uit Gods Woord, waarna het gedeelte verder
besproken wordt. Het is mogelijk om zelf vragen in te brengen. Dit winterseizoen zal een aantal hoofdstukken uit het boek Jeremia behandeld worden. Een ieder is van harte welkom, ook als u nog nooit eerder geweest bent.