Plannen voor nieuwbouw Kerkelijk Centrum

In samenwerking met de Gemeente Zederik ontwikkelen we het plan De Schakel/Kerkelijk Centrum. Het architectenbureau Loor en Verkuil heeft inmiddels opdracht verkregen van de gemeente Zederik om dit plan te ontwikkelen van voorlopig naar definitief ontwerp incl. het Dorpsplein. Ook word er nagedacht over een fietsenstalling en het realiseren van extra parkeerplaatsen. In de gemeenteraadsvergadering van maart /april 2017 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de doorgang van dit project en het beschikbaar stellen van de financiën. Na het besluit van de gemeenteraad zal de kerkelijke gemeente een besluit nemen over het wel of niet bouwen van het kerkelijk centrum.

Volg hier de ontwikkelingen rondom ‘De Schakel’ en het nieuwe kerkelijk centrum. Op deze pagina zullen we u informeren zodra er nieuwe informatie is.

Diverse plattegronden en enkele schetsen zijn te zien. U bent zo in de gelegenheid kennis te nemen van de stand van zaken.

Wilt u een gift geven voor de nieuwbouw kerkelijk centrum: Hiervoor is een rekening geopend t.n.v. HHG Leerbroek Kerkelijk Centrum rekeningnummer NL 59 RABO 3353127003Juli 2019 : Bouwnieuws  week 28 - 2019

 • Er is bericht binnengekomen van netbeheerder Stedin. Op 21 en 22 augustus wordt De Schakel ontkoppeld van gas en elektra. Dit is nodig om de asbest te saneren en veilig te kunnen slopen.
 • Op 21 en 22 augustus wordt er een nieuwe elektrakabel naar Unive gelegd.
 • De bouwmeterkast van ATB is al geplaatst. Stedin zorgt voor de aansluiting hiervan.
 • De bouwaansluiting voor water is reeds gerealiseerd, die zit in de put onder de bouwmeterkast.
 • VHL is bezig om de afwatering van het huidige Parkeerterrein aan te passen. Dit is nodig omdat de nieuw te bouwen gymzaal groter wordt, waardoor er een paar putten vervallen.
 • Ook zal de bestrating verwijderd worden waar het kerkelijk centrum gebouwd gaat worden.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om mee te bouwen aan het kerkelijk centrum
laat het weten aan Kees Spruijtenburg of Freek van Aalst.
 

Het volgende bericht is gepland op 26 juli

Juni 2019 :
Bouwnieuws  week 26 - 2019

 • Gesprekken met de gemeente Vijfheerenlanden (afgekort VHL) over het afsluiten van gas en Electra leidingen van De Schakel.
 • De sloper kan en mag niet beginnen als de aansluitingen van gas en Electra niet weggehaald zijn.
 • Stedin de netbeheerder die de aansluitingen verwijderd vraagt ook om een rapport van bodemonderzoek omdat er gegraven moet worden. 
 • Zodra Stedin met de werkzaamheden gereed is zullen de bouwhekken geplaatst worden en kan de sloper starten.
 • In de bouwgrond waar het kerkelijk centrum op komt te staan liggen nog riolering en electra leidingen van Univé die omgelegd moeten worden door de gemeente VHL. 
 • In de achterliggende maanden zijn enkele leden van de kerkelijke gemeente bezig geweest met het ontwerpen, berekenen en tekenen van de installaties van het kerkelijk centrum.
 • Men moet dan denken aan riolering. hemelwaterafvoeren,ventilatie en elektrotechnische installaties.
 • Ook zijn deze week de laatste punten en komma’s gezet voor het contract van de grondoverdracht met de gemeente Vijfheerenlanden.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om mee te bouwen aan het kerkelijk centrum laat het weten aan Cees Spruijtenburg of Freek van Aalst

Het volgende bericht verschijnt uiterlijk 12 juli.

Maart 2019 : Stand  van zaken

In november 2018 is afgesproken dat De Schakel per 2 maart dicht zou gaan en vanaf 11 maart start sloopwerk. Enkele weken geleden werd duidelijk dat de begrote kosten hoger zijn dan het in 2017  ter beschikking gestelde budget. Hierdoor heeft B en W van de gemeente Vijfheerenlanden besloten om te wachten op het besluit van de gemeenteraad hoe verder te gaan. De komende weken zal overlegd worden welke mogelijkheden er zijn en hoe dat men verder wil gaan. De bouwcommissie van de HHG Leerbroek zal bespreken met B en W of er mogelijkheden zijn om toch met de bouw van het kerkelijk centrum te beginnen. De omgevings vergunning loopt af op 9 april, De deal met de gemeente is gemaakt over de aankoop van de grond en de parkeerplaatsen zijn gereed. Als er meer bekend is houden we u op de hoogte.

november 2018 : Eind rapport van flora en fauna aan het Raadhuisplein 1 te Leerbroek

Het onderzoek is afgerond en er is geen verdere stagnatie voor het indienen van de omgevingsvergunning.
Zo het er nu naar uit ziet zal de omgevingsvergunning in december aangevraagd worden.

Het eindrapport


augustus 2018 : Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna aan het Raadhuisplein 1 te Leerbroek

Het rapportjuni 2018 : Laatste definitieve plattegrond geplaatst

Bovenaanzicht
Plattegrond Begane Grond
Plattegrond Eerste Verdieping
Vooraanzicht
Zijaanzicht
Zijaanzicht
Impressie voorzijde
Impressie binnenzijde
Impressie bovenaanzicht

 

6 april 2018 : Nieuwe definitieve plattegronden geplaatst

Gevelaanzicht
Impressie 1
Impressie 2
Impressie 3


17 juli 2017 : Definitieve plattegronden geplaatst

Gevelaanzichten 1
Gevelaanzichten 2
Gevelaanzichten 3
Plattegrond Begane Grond
Plattegrond 1e verdieping19 mei 2017 : Nieuwe plattegronden geplaatst

Gevelaanzichten
Plattegrond Begane Grond
Plattegrond 1e verdieping

18 mei 2017 : Vragen nieuwbouw kerkelijk centrum

U heeft (of u krijgt binnen zeer korte tijd) een schrijven van het kerkbestuur omtrent de voortgang van de nieuwbouw kerkelijk centrum.
Onder aan de brief staan een aantal vragen.

Omdat wij waarde hechten aan uw mening vragen we u deze vragen in te vullen voor D.V. 31 mei a.s. dit kan middels het strookje van de brief in te leveren bij een van de kerkvoogden.

U kunt de vragen ook via de website beantwoorden, dit kan middels deze LINK NAAR DE VRAGEN.

Het kerkbestuur


6 februari 2017 : Impressie schetsen en plattegronden van Architect geplaatst

Bekijk de plattegronden en impressie schetsen, klik daarvoor op de groene pijl. Ook is er een toelichting van de Architect aanwezig.

Toelichting van de Architect
Impressie vanaf de Dorpsweg
Impressie bovenaanzicht
Impressie vanaf Schakelplein
Impressie bij nacht
Impressie binnenaanzicht
Plattegrond
Plattegrond 1e VerdiepingZijn er gemeenteleden die opmerkingen, aanvullingen of ideeën hebben n.a.v. de informatie dan horen wij dat graag! Uw inbreng wordt gewaardeerd en besproken in onze vergadering voor uitwerking van de plannen. Contactpersonen: dhr. F van Aalst  en dhr. C. Spruijtenburg.