De toren is samengesteld uit drie geledingen met een (in 1935-'36 opengewerkte) balustrade en wordt beëindigd met een lage vierzijdige spits met torenkruis. Versneden overhoekse steunberen zijn aan de voorzijde aangebracht. De geledingen zijn onderling door bakstenen waterlijsten gescheiden. De verdieping gelijkvloers heeft aan de westzijde een ingang, waarboven een spitsboogvenster met traceringen zit; aan de zuidzijde staat de halfingebouwde, zeshoekige traptoren, die tot even boven de verdieping reikt. De ijzeren ringen in het metselwerk aan de westkant dienden voor het vastleggen van het vee tijdens watersnoden. De eerste verdieping heeft aan drie zijden een driedelig blindvenster met eenvoudig geprofileerde dagkanten en gaffelvormige tracering. De tweede verdieping heeft aan alle zijden drie blindnissen. De buitenste zijn tweedelig met een zelfde eenvoudige tracering, de middelste zijn met galmgaten geopend. Alle nissen zijn spitsbogig beëindigd.

Aan de noord- en zuidzijde bevinden zich lage aanbouwen, waarin toegangen zitten, die dateren van 1935-'36.

De noord- en zuidzijde van het schip, dat op een plint met natuur- stenen afdekking staat en waarvan het metselwerk boven de onder de vensters doorlopende waterlijst versierd is met natuursteenblokken, heeft vensters in geprofileerde dagkanten, waartussen versneden steunberen zitten. De oostzijde, waartegen in 1935-'36 een nieuwe consistorie is gebouwd, vertoont de sporen van de, na de afbraak van het koor dichtgezette, triomfboog. Stootvoegen duiden de plaats van voormalige steunberen aan. Vijf smalle lancetvensters zijn in de oostgevel aangebracht. De meest westelijke steunbeer aan de zuidkant heeft bij de eerste versnijding een natuurstenen, met gotische driepas versierde steen, mogelijk een afdekking van een (lagere) steunbeer uit een oudere bouwfase. Aan de noordkant zit een ingangsportaal met geprofileerde dagkanten en natuursteenblokken op de hoeken.
Klik hieronder voor meer foto's van het Exterieur

 • Achteringang
 • Achterzijde kerk
 • Buitenaanzicht
 • DSC05090
 • DSC05093
 • DSC05098
 • DSC05102
 • DSC05104
 • DSC05105
 • DSC05110
 • DSC05116
 • DSC05121
 • DSC05129
 • DSC05134
 • DSC06384
 • DSC06392
 • DSC06394
 • DSC06398
 • DSC06402
 • DSC06404
 • DSC06416
 • DSC06426
 • DSC06433
 • DSC06445
 • DSC06454
 • DSC06462
 • DSC06474
 • DSC06482
 • DSC06487
 • DSC06706
 • Haan na restauratie 2014
 • Kerk in sneeuw
 • Kerkdeuren
 • Kerkgebouw anno 2014
 • Kerkgebouw voorzijde
 • Kerkgebouw
 • Ooievaarsnest vanaf de toren
 • Ooievaarsnest
 • Ooievaarsnest1
 • Ooievaarsnest2
 • Ooievaarsnest3
 • Ramen kerk
 • Toren
 • Toren2
 • Torenspits
 • Torenspits2
 • Zijaanzicht
 • Zijdeur kerktoren

Klik hieronder voor meer foto's vanaf de Toren

 • DSC00692
 • DSC00694
 • DSC00695
 • DSC00696
 • DSC00697
 • DSC00698
 • DSC00700
 • DSC00701
 • DSC00703
 • DSC00704
 • DSC00711
 • DSC00723
 • DSC00726
 • DSC00730
 • DSC00731
 • DSC00733
 • DSC00736
 • DSC00740