Groepsindeling van de zondagsschool

Zit je in groep 1 of 2 van de basisschool? Dan ben je welkom bij groep 1 van de zondagsschool in   ‘Het Onderkomen’ bij de kerk. De leidinggevenden van groep 1 zijn: Juf Netta de Jong, Juf Florieke de Jong, Juf Janneke Meijer, juf Everinda de Jong, juf Aaltje Boot.

Zit je in groep 3 of 4 van de basisschool? Dan ben je welkom  bij groep 2 van de zondagsschool in de kleine zaal van ‘de Overkant’. De leidinggevenden van groep 2 zijn: juf Hanneke van Deelen, juf Tabitha Roest

Zit je in groep 5 of 6 van de basisschool? Dan ben je welkom bij groep 3 van de zondagsschool in de grote zaal in ‘de Overkant’. De leidinggevenden van groep 3 zijn: juf Jenny Klijn, Meester Kees de Jong, juf Lidia den Hartog.

Zit je in groep 7 of 8 van de basisschool? Dan ben je welkom bij groep 4 van de zondagsschool in het catechisatielokaal in de kerk. De leidinggevenden van groep 4 zijn: meester Anton Verrips, meester Henk Kommerie, meester Peter Karels.


De zondagsschool stelt zich ten doel de bevordering van de Bijbelse kennis van de kinderen van 4-12 jaar. Alle kinderen uit Leerbroek en omgeving in die leeftijd zijn hartelijk welkom.

Er zijn vijf groepen kinderen waaraan door totaal zestien personen leiding wordt gegeven.
De zondagsschool wordt in principe iedere zondag gehouden in het catechisatielokaal, het verenigingsgebouw en de consistorie van 14.00 uur tot 15.00 uur. De vakanties van de zondagsschool lopen gelijk op met de vakanties van de basisschool. Dat wil dus zeggen, dat als de basisschool vrijdags vakantie krijgt er die zondag erop ook geen zondagsschool is. De zondag voor de aanvang van de basisschool zal er weer zondagsschool zijn (uitgezonderd de zomervakantie).
Voor elke keer dat er zondagsschool wordt gehouden leren de kinderen aan de hand van een rooster een psalmvers en een Bijbeltekst. De leidinggevenden overhoren die en vertellen tevens een Bijbelverhaal. Dit gebeurt ook aan de hand van een rooster.
Op de zondagen dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd wordt er geen zondagsschool gehouden. Ook in de zomer wordt er geen zondagsschool gehouden. Als afsluiting wordt er een gezamenlijke zondagsschool gehouden in de kerk. Hiervoor worden dan ook de ouders en de gemeente uitgenodigd. Tijdens dat uur wordt er ook afscheid genomen van hen die de zondagsschool gaan verlaten.
Ook de jaarlijkse kerstfeestviering wordt gezamenlijk met de ouders en andere belangstellenden in de kerk gehouden op de Tweede Kerstdag. De zondagsschool kent naast de leiding ook een bestuur. Hierin heeft ook een kerkenraadslid zitting.

Bestuur en leiding dragen samen de verantwoordelijkheid voor de zondagsschool.
Graag zien wij ook uw kind(eren) tegemoet.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de leidinggevenden die iedere zondag aanwezig zijn of met één van de bestuursleden.


 

Bankrekeningnummer NL16 RABO 033.53.02.092 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek