Beste ouders en kinderen,

We gaan weer starten met de zondagsschool. D.V. 28 augustus ben je van harte welkom.

We kijken er als meesters en juffen naar uit om je te mogen vertellen uit de Bijbel.
We bidden om de zegen van de Heere en dat jij Hem mag leren kennen als jouw Zaligmaker.

Hieronder kun je zien in welke groep je komt.

Basisschoolgroep Zondagsschoolgroep Plaats Leiding
0. 1, 2 1 De Samenkomst Juf Netta, Aaltje, Marieke, Marita
3 2a De Samenkomst Meester Daniël, Juf Gerrinda en Hanneke
4 2b De Samenkomst Juf Everinda en Hilda
5, 6 3 De Samenkomst Meester de Jong, juf Klijn en juf Lidia
7, 8 4 Catechisatielokaal Meester Peter, Adrie, Jacco en Juf Geerke

Praktische informatie die handig is om te weten.

• Vanaf 10 voor 2 is de deur open voor de kinderen van de zondagschool. Stuur of breng uw kinderen niet te vroeg.
• Op de zondagschool werken we met een beloningssysteem

Je kan per keer 3 punten halen:
1 punt voor aanwezigheid
1 punt voor kennen van psalm
1 punt voor kennen van de tekst.
Bij elke 10 punten een plaatje voor in het album
Bij elke 100 punten een boek

• Zendingsgeld Elke week staat er een zendingsbusje waar mee we geld ophalen voor ons sponsorkindje
• In de herfst-, voorjaars- en meivakantie én op de Heilig Avondmaalszondag is er geen zondagsschool.
• We sluiten het seizoen gezamenlijk af in de kerk, op de laatste zondag van de maand juni.

We zijn dankbaar dat we de zondagschool weer mogen beginnen met zoveel kinderen uit de gemeente en daarbuiten. Met de hulp van de Heere, mogen we als leiding het Woord van God op een eenvoudige manier bij de kinderen brengen. We bidden om Zijn zegen, voor elk kind persoonlijk. Bidt u mee voor ons en de kinderen?

We willen graag dat iedereen het fijn heeft op de zondagsschool. Daarom zijn er de volgende afspraken. We zullen hier het eerste zondagsschooluur ook aandacht aan besteden.

Wilt u als ouders deze afspraken ook met uw kinderen doornemen?

 • Is de deur dicht? Dan is je mond dicht.
 • Elk kind heeft een vaste plaats.
 • Je zit netjes op je stoel.
 • Je bent stil, fluisteren mag met toestemming van meester of juf.
 • Je bent eerbiedig met zingen, bidden, het Bijbelverhaal en het spreken hierover.

Eerbiedig wil zeggen:

 • Met bidden je handen samen en ogen dicht.
 • Met zingen je handen samen, en je zingt zo goed mogelijk mee.
 • Met het Bijbelverhaal zit je rustig met je armen over elkaar of je handen stil op schoot.
 • Je blijft met je handen van andermans spullen af.

Je doet je best om je aan deze afspraken te houden. Lukt het niet?

 1. Je krijgt een waarschuwing.
  2. Waarschuwing en voorin komen zitten.
  3. Na afloop blijf je en hebben we een gesprekje.
  4. Gaat het toch weer mis? Dan nemen we contact op met je ouders.


We kijken uit naar jou komst.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Hartelijke groet,
Alle meesters en juffen.

 


De zondagsschool stelt zich ten doel de bevordering van de Bijbelse kennis van de kinderen van 4-12 jaar. Alle kinderen uit Leerbroek en omgeving in die leeftijd zijn hartelijk welkom.

Er zijn vijf groepen kinderen waaraan door totaal zestien personen leiding wordt gegeven.
De zondagsschool wordt in principe iedere zondag gehouden in het catechisatielokaal, het verenigingsgebouw en de consistorie van 14.00 uur tot 15.00 uur. De vakanties van de zondagsschool lopen gelijk op met de vakanties van de basisschool. Dat wil dus zeggen, dat als de basisschool vrijdags vakantie krijgt er die zondag erop ook geen zondagsschool is. De zondag voor de aanvang van de basisschool zal er weer zondagsschool zijn (uitgezonderd de zomervakantie).
Voor elke keer dat er zondagsschool wordt gehouden leren de kinderen aan de hand van een rooster een psalmvers en een Bijbeltekst. De leidinggevenden overhoren die en vertellen tevens een Bijbelverhaal. Dit gebeurt ook aan de hand van een rooster.
Op de zondagen dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd wordt er geen zondagsschool gehouden. Ook in de zomer wordt er geen zondagsschool gehouden. Als afsluiting wordt er een gezamenlijke zondagsschool gehouden in de kerk. Hiervoor worden dan ook de ouders en de gemeente uitgenodigd. Tijdens dat uur wordt er ook afscheid genomen van hen die de zondagsschool gaan verlaten.
Ook de jaarlijkse kerstfeestviering wordt gezamenlijk met de ouders en andere belangstellenden in de kerk gehouden op de Tweede Kerstdag. De zondagsschool kent naast de leiding ook een bestuur. Hierin heeft ook een kerkenraadslid zitting.

Bestuur en leiding dragen samen de verantwoordelijkheid voor de zondagsschool.
Graag zien wij ook uw kind(eren) tegemoet.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de leidinggevenden die iedere zondag aanwezig zijn of met één van de bestuursleden.

 

Bankrekeningnummer NL16 RABO 033.53.02.092 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek