Hallo Jongelui,
D.V. 28 september hopen we weer bij elkaar te komen op de gebruikelijke tijd 19:30 uur in het Onderkomen. De avonden daarna zijn meestal 1 keer per 2 weken.

Onze avonden zien er als volgt uit. We beginnen met het zingen van een psalm daarna gaat een van de leiding voor in gebed. Vervolgens lezen we gedeelte uit Gods Woord, en houdt een van de leden de inleiding.  (als het je beurt is voor de inleiding krijg je boekje mee van HHJO om jezelf voor te bereiden maak je daar geen zorgen om we helpen elkaar).

Als de inleiding gehouden is gaan we in groepjes uit elkaar om de vragen te bespreken deze worden door de leiding gemaakt. Probeer wel serieus mee te doen want ze worden ook met de hele groep besproken. We hanteren 1 hele belangrijke regel als Gods Woord opengaat of als we bidden of tijdens de bespreking zijn we eerbiedig en doen we goed mee.

Daarna is het pauze en drinken we wat, degene die de inleiding heeft zorgt voor wat lekkers bij het drinken. Vervolgens is er volop gelegenheid om met elkaar te ontspannen bijv. tafel voetballen  of tafel tennissen ook hangt er een dartbord. En er zijn sjoel tafels. Als het seizoen daar is kunnen we wilgen tenen knopen. Ook staan we open voor ideeën als je wat wilt maken of knutselen. Rond de klok van 21.00 uur sluiten we de avond af met zingen en gebed Kortom er is genoeg te doen en we kunnen zeggen het is altijd reuze gezellig en leerzaam. We zien uit naar jullie komst iedereen van 12 jaar en ouder in het bijzonder de nieuwe leden hartelijk welkom.

Hartelijke groet Wilbert, Willem, Bastiaan

 

Bankrekeningnummer NL14 RABO 017.69.58.649 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek