En dat gij van kinds af de Heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
2 Timotheüs 3 : 15

Ha jongens, D.V. vrijdag 1 oktober hopen we weer bij elkaar te komen in “De Samenkomst”. Iedereen die 12 jaar en ouder is wordt hierbij uitgenodigd om te komen. De avonden, ongeveer 1x in de twee weken beginnen om 19.30 uur tot ca. 21.00 uur. Met elkaar lezen we uit de Bijbel en we luisteren naar de inleiding, die een van de leden heeft gemaakt.

Daarna gaan we in groepjes uit elkaar om verder na te denken over het Schriftgedeelte door middel van vragen.

In de pauze is er tijd om met elkaar te kletsen en natuurlijk om iets te drinken en te eten. De invulling na de pauze is elke keer weer anders.

Van harte welkom!                                             

Tot ziens,
Bastiaan van Dam, Jaap Aalvanger, Wilbert Nobel, Willem Scheurwater

Bankrekeningnummer NL14 RABO 017.69.58.649 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek