Afdrukken

Klik hier voor:

 
Predikbeurten D.V. 2e kwartaal 2022:


Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
zondag 3 april 9.30 uur ds. N. den Ouden   Jesaja 53 : 1 - 7 Jesaja 53 : 1 - 7
    18.30 uur ds. N. den Ouden   1 Korinthe 10 : 1 - 22 1 Korinthe 10 : 1 - 22
HC Zondag 28 rv/antw. 77
HC Zondag 29 rv/antw. 78, 79
zondag 10 april 9.30 uur kand. C.A. van de Brink, Ede   Lukas 22 : 39 - 46 Lukas 22 : 41, 42 
    18.30 uur kand. C.A. van de Brink, Ede   Galaten 3 : 1 - 14 Galaten 3 : 13 
zondag 17 april 9.30 uur ds. N. den Ouden 1e Paasdag Lukas 24 : 25 - 34 Lukas 24 : 34a 
    18.30 uur ds. N. den Ouden 1e Paasdag  1 Korinthe 15 : 1 - 10 Lukas 24 : 34b 
zondag 24 april 9.30 uur ds. N. den Ouden   Johannes 14 : 15 - 24 Johannes 14 : 15 en 21 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   1 Korinthe 11 : 17 - 34 1 Korinthe 11 : 20, 28 en 34
HC Zondag 30 
zondag

1 mei

9.30 uur ds. J. van Meggelen, Nederhemert   Handelingen 5 : 17 - 33 Handelingen 5 : 29 - 32 
    18.30 uur ds. R.W. Mulder, Montfoort   Jesaja 40  Jesaja 40 : 27 - 31 
zondag 8 mei 9.30 uur ds. N. den Ouden   Johannes 15 : 18 - 16 : 7 Johannes 16 : 4b en 5 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Ezechiël 33 : 1 - 10  Ezechiël 33 : 1 - 10 
HC Zondag 31 
zondag 15 mei 9.30 uur ds. N. den Ouden  Bediening Heilige Doop Johannes 16 : 1 - 15  Johannes 16 : 8
    18.30 uur ds. N. den Ouden   1 Petrus 2 1 Petrus 2 : 5 en 9 
HC Zondag 32
zondag 22 mei 9.30 uur ds. N. den Ouden   Johannes 16 : 16 - 28 Johannes 16 : 22 
    18.30 uur ds. G.J. Blankers, Bruchem   Romeinen 5 : 12 - 21 Romeinen 5 : 21
zondag 29 mei 9.30 uur ds. J.C. den Ouden, Sint-Maartensdijk   Openbaring 12 Openbaring 12 : 10
    18.30 uur ds. J.C. den Ouden, Sint-Maartensdijk   Openbaring 2 : 12 - 17 Openbaring 2 : 17
zondag 5 juni 9.30 uur ds. N. den Ouden 1e Pinksterdag  Handelingen 2 : 1 - 18 Handelingen 2 : 17
    18.30 uur ds. J. van Meggelen, Nederhemert 1e Pinksterdag  Handelingen 2 : 1 - 14 Handelingen 2 : 4
zondag 12 juni 9.30 uur ds. N.den Ouden   Handelingen 3 : 1 - 10 Handelingen 3 : 6
    18.30 uur kand. H. Ottema, Hardinxveld-Giessendam   Johannes 14 : 15 - 31 Johannes 14 : 16 - 18 
zondag 19 juni 9.30 uur ds. N. den Ouden Voorbereiding H.A.  Hooglied 1 : 1 - 8 Hooglied 1 : 4 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Lukas 15 : 11 - 32 Lukas 15 : 18 en 24
HC Zondag 33 vr./antw. 88-90
zondag 26 juni 9.30 uur ds. N. den Ouden Bediening H.A.  Hooglied 1 : 9 - 17 Hooglied 1 : 12 
    18.30 uur ds. N. den Ouden Dankzegging H.A.  Psalm 45 Hooglied 1 : 4b 
             
             

 

Elke zondag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. Doelcollecten van de diaconie en extra collecten staan hieronder vermeld.


De collecten D.V. 2e Kwartaal 2022

Voor alle zondagen zijn drie collecten ingeroosterd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. De derde (extra) collecten staan hieronder vermeld.

zo 03-04 Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo 10-04 Evangelisatiewerk HHK (D)
vr 15-04 Evangelisatiewerk Oosterhout (D)
zo 17-04 Opleiding predikanten (K)
ma 18-04 Opleiding predikanten (K)
zo 24-04 Extra maandelijkse collecte kerk (K)
zo 01-05 Diaconiecollecte Fonds noodlijdende gemeenten en personen (D) en extra collecte De Wachter (K)
zo 08-05 Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo 15-05 Ondersteuning kerkelijk werk (K)
zo 22-05 Solidariteitsfonds (K)
do 26-05 Evangelisatiewerk Oosterhout (D)
zo 29-05 Extra maandelijkse collecte kerk (K)
zo 05-06 Pinksterzendingscollecte (D)
ma 06-06 Pinksterzendingscollecte (D)
zo 12-06 Diaconiecollecte Fonds noodlijdende gemeenten en personen (D) en extra collecte De Wachter (K)
zo 19-06 Diaconiecollecte Bijbels voor de schoolverlaters Eben- Haëzerschool (D) en extra collecte Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo 26-06 Diaconiecollecte GDC Diaconale projecten Malawi (D) en extra collecte Extra maandelijkse collecte kerk (K)

De collectezakken hangen bij de uitgang van de kerk.
Afhankelijk van de bestemming van een collecte kunt u ook een gift overmaken op/via de bankrekening van de diaconie (D) of de kerkvoogdij (K). Giften voor de kerktelefoon kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de diaconie. Ook avondmaalscollecten worden via de diaconie afgedragen.

Hierbij de rekeningnummers die u kunt gebruiken voor het overmaken van uw giften:


NL47 RABO 0335 3007 58 DIACONIE HERS. HERV. GEM. LEERBROEK (1e collecte en collecten met een D)
NL17 RABO 0335 3530 96 Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek (2e collecte en collecten met een K)