Week,- en bijzonderediensten D.V. 1e kwartaal 2019:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Dinsdag 1 januari 9.30 uur Ds. N. den Ouden Nieuwjaarsdienst Lukas 13 : 1 - 9 Lukas 13 : 8midden
Woensdag 16 januari 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing Genesis 7 Genesis 7
Woensdag 30 januari 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing    
Woensdag 13 februari 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing    
Woensdag 27 februari 9.30 uur Ds. N. den Ouden (vervallen) Bijbellezing    
Woensdag 13 maart 9.30 uur Ds. N. den Ouden  Biddag    
    19.30 uur Ds. N. den Ouden  Biddag    
Woensdag 3 april
19.30 uur Ds. N. den Ouden  Bijbellezing
   


Week,- en bijzonderediensten D.V. 2e kwartaal 2019:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Vrijdag 19 april 19.30 juur Ds. N. den Ouden Goede Vrijdag    
Maandag 22 april 9.30 uur Ds. N. den Ouden 2e Paasdag    
Dinsdag 21 mei   Ds. K. Veldman Deze dienst komt te vervallen    
Donderdag 30 mei 9.30 uur Ds. N. den Ouden Hemelvaartsdag Psalm 24 Psalm 24 : 7 en 8
Maandag 10 juni 9.30 uur Ds. N. den Ouden 2e Pinksterdag,
Bevestiging Nieuwe Lidmaten
Handelingen 8 : 26 - 40 Handelingen 8 : 37

 

Week,- en bijzonderediensten D.V. 3e kwartaal 2019:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 3 juli 19.30 uur Ds. K. Veldman Jubileumdienst    
Woensdag 18 september 19.30 uur Ds. W.M. Mulder, Wijk bij Heusden Zendingsdienst    

 

Week,- en bijzonderediensten D.V. 4e kwartaal 2019:

 

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 2 oktober 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing    
Woensdag 16 oktober 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing    
Woensdag 30 oktober 19.30 uur Ds. N. den Ouden Hervormingsdienst    
Woensdag 6 november 9.30 uur Ds. N. den Ouden Dankdag    
    19.30 uur Ds. N. den Ouden Dankdag    
Woensdag 25 december 9.30 uur Ds. N. den Ouden 1e Kerstdag    
    19.30 uur Ds. N. den Ouden 1e Kerstdag    
Donderdag 26 december 9.30 uur Ds. N. den Ouden 2e Kerstdag    
    18.30 uur   Kerstviering Zondagsschool    
Dinsdag 31 december 19.30 uur Ds. N. den Ouden Oudejaarsdienst