Klik hier voor:

 
Predikbeurten D.V. 1e kwartaal 2023:


Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
zondag 2 april 9.30 uur ds. W. Nobel, Kesteren   Johannes 17 : 24 - 18 : 9 Johannes 18 : 4b, 5m, 8 
    18.30 uur ds. A. Meuleman, Schoonrewoerd   Lukas 23 : 26 - 43 Lukas 23 : 34a 
zondag 9 april 9.30 uur ds. N. den Ouden 1e Paasdag Mattheus 1 : 16 - 25, 28 : 1 - 6 Mattheus 28 : 5 en 6
    18.30 uur ds. A. van Wijk, Sommelsdijk 1e Paasdag 1 Korinthe 15 : 1 - 26 1 Korinthe 15 : 4 en 20 
zondag

16 april

9.30 uur ds. P. de Vries, Nunspeet   Johannes 20 : 1 - 16 Johannes 20 : 16
    18.30 uur ds. P. de Vries, Nunspeet   Johannes 20 : 17 - 31 Johannes 20 : 17 
zondag 23 april 9.30 uur ds. N. den Ouden   Johannes 16 : 16 - 28 Johannes 16 : 26 en 27 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Mattheus 28 : 11 - 20 Mattheus 28 : 18
HC Zondag 48 
zondag 30 april 9.30 uur ds. B. van Leeuwen, Lunteren   1 Petrus 4 : 1 - 7 1 Petrus 4 : 6 en7
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Titus 2 Titus 2
HC Zondag 49
zondag 7 mei 9.30 uur ds. N. den Ouden Bediening Heilige Doop Hebreën 11 : 1 - 7 Hebreën 11 : 7 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Deuteronomium 8 Deuteronomium 8 : 3b
HC Zondag 50 
zondag 14 mei 9.30 uur ds. N. den Ouden   Lukas 24 : 36 - 49 Lukas 24 : 47
    18.30 uur ds. P.D. van den Boogaard, Poederoijen   2 Koningen 3 2 Koningen 3 : 1 - 20 
zondag 21 mei 9.30 uur ds. R. van de Kamp, Opheusden   Mattheus 28 : 1 - 13 Mattheus 28 : 1 - 13 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Johannes 16 : 1 - 15 Johannes 16 : 8 - 11 
zondag 28 mei 9.30 uur ds. N. den Ouden 1e Pinksterdag Ezechiel 47 : 1 - 6 Ezechiel 47 : 1 
    18.30 uur ds. N. den Ouden 1e Pinksterdag Ezechiel 47 : 1 - 12 Ezechiel 47 : 8b 
zondag 4 juni 9.30 uur ds. R.W. Mulder, Montfoort      
    18.30 uur ds. C.A. van den Brink, Oosterwolde      
zondag 11 juni 9.30 uur ds. N. den Ouden Voorbereiding Heilig Avondmaal    
    18.30 uur ds. N. den Ouden      
zondag 18 juni  9.30 uur ds. N. den Ouden  Bediening Heilig Avondmaal     
    18.30 uur ds. N. den Ouden  Dankzegging Heilig Avondmaal    
zondag 25 juni 9.30 uur ds. N. den Ouden      
    18.30 uur nog niet bekend      

 

Elke zondag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. Doelcollecten van de diaconie en extra collecten staan hieronder vermeld.


De collecten D.V. 2e Kwartaal 2023

Voor alle zondagen zijn drie collecten ingeroosterd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. De derde (extra) collecten staan hieronder vermeld.

zo 02-04 Evangelisatiewerk HHK (D)
vr 07-04 Evangelisatiewerk Oosterhout (D)
zo 09-04 Opleiding predikanten (K)
ma 10-04 Opleiding predikanten (K)
zo 16-04 Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo 23-04 Diaconiecollecte Zondagsschool (D)
en extra collecte Ondersteuning kerkelijk werk (K)
zo 30-04 Extra collecte kerk (K)
zo 07-05 Diaconiecollecte Fonds noodlijdende gemeenten en personen (D) en extra collecte de Wachter (K)
zo 14-05 Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
do 18-05 Evangelisatiewerk Oosterhout (D)
zo 21-05 Orgelfonds (K)
zo 28-05 Zendingscollecte (D)
ma 29-05 Zendingscollecte (D)
zo 04-06 Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo 11-06 Diaconiecollecte Fonds noodlijdende gemeenten en personen (D) en extra collecte de Wachter (K)
zo 18-06 Diaconiecollecte Bijbels voor de schoolverlaters Eben Haëzerschool (D) en extra collecte kerk (K)
zo 25-06 Diaconiecollecte GDC diaconale projecten Malawi (D) en extra collecte Solidariteitsfonds (K)

Afhankelijk van de bestemming van een collecte kunt u ook een gift overmaken op/via de bankrekening van de diaconie (D) of de kerkvoogdij (K). Giften voor de kerktelefoon kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de diaconie. Ook avondmaalscollecten worden via de diaconie afgedragen.

Hierbij de rekeningnummers die u kunt gebruiken voor het overmaken van uw giften:

NL47 RABO 0335 3007 58           DIACONIE HERS. HERV. GEM. LEERBROEK (1e collecte en collecten met een D)

NL17 RABO 0335 3530 96           Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek (2e collecte en collecten met een K)

Uitgifte van collectemunten vindt plaats op de maandagen 4 juli, 1 augustus, 5 september en 3 oktober.