Klik hier voor:

 
Predikbeurten D.V. 4e kwartaal 2022:


Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
zondag 2 oktober 9.30 uur ds. N. den Ouden Bediening Heilige Doop  Jesaja 42 : 18 - 43 : 7 Jesaja 43 : 1 en 2
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Psalm 92 Psalm 92 : 1 - 5
HC Zondag 38
zondag 9 oktober 9.30 uur ds. N. den Ouden   2 Korinthe 4 : 1 - 6 2 Korinthe 4 : 6 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Efeze 6 : 1 - 9 Efeze 6 : 1 - 4
HC Zondag 39 
zondag 16 oktober 9.30 uur ds. P. de Vries, Nunspeet   Jozua 24 Jozua 24 : 29 - 33 
    18.30 uur ds. P. den Ouden, Katwijk aan Zee   Ezechiël 37 : 1 - 14 Ezechiël 37 : 1 - 14
zondag 23 oktober 9.30 uur ds. N. den Ouden   2 Korinthe 4 : 1 - 12 2 Korinthe 4 : 7
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Genesis 2 : 1 - 15 Genesis 2 : 7
HC Zondag 40 
zondag

30 oktober

9.30 uur ds. N. den Ouden   2 Korinthe 4 : 16 - 5 : 10 2 Korinthe 5 : 1 
    18.30 uur kand. W.J. Korving, Den Helder   Zacharia 1 : 1 - 17  Zacharia 1 : 12 
zondag 6 november 9.30 uur ds. R.W. Mulder, Montfoort   1 Koningen 16 : 29 - 17 : 16 1 Koningen 17 : 6, 15, 16
    18.30 uur ds. R.W. Mulder, Montfoort   Handelingen 28 : 11 - 31 Handelingen 28 : 30 en 31 
zondag 13 november 9.30 uur ds. N. den Ouden   2 Korinthe 5 : 1 - 11 2 Korinthe 5 : 10 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Genesis 2 : 15 - 25 Genesis 2 : 18, 21 en 22
HC Zondag 41 
zondag 20 november 9.30 uur ds. N. den Ouden   2 Korinthe 5 : 11 - 21  2 Korinthe 5 : 17 
    18.30 uur ds. P. de Vries, Nunspeet   Spreuken 17 : 17 - 18 : 24 Spreuken 17 : 17 en 18 : 24b 
zondag 27 november 9.30 uur ds. N. den Ouden Bediening Heilige Doop Maleachi 2 : 17 - 3 : 6  Maleachi 3 : 1 
    18.30 uur ds. N. den Ouden   1 Korinthe 11 : 1 - 16 1 Korinthe 11 : 3 en 8 
HC Zondag 41
zondag 4 december 9.30 uur ds. N. den Ouden Voorbereiding Heilig Avondmaal Maleachi 4 Maleachi 4 : 2
    18.30 uur ds. N. den Ouden   Psalm 24 Psalm 24 : 1 en 2 
HC Zondag 42 
zondag 11 december 9.30 uur ds. N. den Ouden Bediening Heilig Avondmaal  Lukas : L 67 - 75 Lukas 1 : 69a
    18.30 uur ds. N. den Ouden Dankzegging Heilig Avondmaal   Lukas 1 : 67 - 80 Lukas 1 : 74 en 75
zondag 18 december 9.30 uur ds. T.A. Bakker, Nieuwe - Tonge   Markus 1 : 1 - 8 Markus 1 : 1 - 3
    18.30 uur ds. T.A. Bakker, Nieuwe - Tonge   Markus 1 : 1 - 8 Markus 1 : 4 - 8
zondag 25 december 9.30 uur ds. N. den Ouden 1e Kerstdag Lukas 2 : 1 - 12 Lukas 2 : 9 - 12
    18.30 uur ds. N. den Ouden 1e Kerstdag Lukas 2 : 13 - 21 Lukas 2 : 15 en 16
             
             

 

Elke zondag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. Doelcollecten van de diaconie en extra collecten staan hieronder vermeld.


De collecten D.V. 4e Kwartaal 2022

Voor alle zondagen zijn drie collecten ingeroosterd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. De derde (extra) collecten staan hieronder vermeld.

zo    02-10             Werk onder het Joodse volk in Israël (D)
zo    09-10             Diaconiecollecte GDC Noodhulp en Rampenfonds (D) en extra collecte Plaatselijk jeugdwerk (K)
zo    16-10             Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo    23-10             Orgelfonds (K)
wo   26-10             Diaconiecollecte Spaanse Evangelische Zending (D)
zo    30-10             Ondersteuning kerkelijk werk (K)
wo   02-11             Dankdagcollecte (K)
zo    06-11             Najaarszendingscollecte (D)
zo    13-11             Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo    20-11             Landelijk jeugdwerk (K)
wo   23-11             Diaconiecollecte Diaconaal Gastenhuis “de Oase”, Ouddorp (D)
zo    27-11             Solidariteitsfonds (K)
zo    04-12             Diaconiecollecte Kerstfeestviering zondagsschool (D) en extra collecte Onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen (K)
zo    11-12             Rente en aflossing Kerkelijk Centrum (K)
zo    18-12             Plaatselijk jeugdwerk (K)
zo    25-12             Evangelisatiewerk HHK (D)
ma  26-12             Evangelisatiewerk HHK (D)
za    31-12             Opleiding predikanten (K)

Afhankelijk van de bestemming van een collecte kunt u ook een gift overmaken op/via de bankrekening van de diaconie (D) of de kerkvoogdij (K). Giften voor de kerktelefoon kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de diaconie. Ook avondmaalscollecten worden via de diaconie afgedragen.

Hierbij de rekeningnummers die u kunt gebruiken voor het overmaken van uw giften:

NL47 RABO 0335 3007 58           DIACONIE HERS. HERV. GEM. LEERBROEK (1e collecte en collecten met een D)

NL17 RABO 0335 3530 96           Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek (2e collecte en collecten met een K)

Uitgifte van collectemunten vindt plaats op de maandagen 4 juli, 1 augustus, 5 september en 3 oktober.