Klik hier voor:

 
Predikbeurten D.V. 1e kwartaal 2020:


Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
zondag 5 januari 9.30 uur Ouderling E.J. Verburg   1 Petrus 1 : 1 - 10 1 Petrus 1 : 7a
    14.30 uur Ds. A. Vlietstra   Numeri  9 : 15 - 23 Numeri  9 : 21b en 23
zondag 12 januari 9.30 uur Ds. N. den Ouden   Mattheus 9 : 1 - 13 Mattheus 9 : 9
    18.30 uur Ds. N. den Ouden   Romeinen 9 Romeinen 9
NHB Artikel 14
zondag 19 januari 9.30 uur Ds. N. den Ouden   Hosea 6 : 1 - 6
Mattheus 9 : 9 - 13
Mattheus 9 : 12
    18.30 uur Ds. N. den Ouden   Efeze 2 : 1 - 10 Efeze 2 : 3
NGB Artikel 15
zondag 26 januari 9.30 uur Ds. N. den Ouden Bediening Heilige Doop Johannes 15 : 1 - 11 Johannes 15 : 1 en 2
    18.30 uur Ds. N. den Ouden   Romeinen 9 : 6 - 26 Romeinen 9 : 18
NGB Artikel 16
zondag 2 februari 9.30 uur Ds. A.C. Rijken, Gameren   Lukas 14 : 14- 30  Lukas 14 : 21
    18.30 uur Ds. P. den Ouden, Katwijk aan Zee   Psalm 25 Psalm 25 : 20a
zondag 9 februari 9.30 uur Ds. N. den Ouden   Mattheus 11 : 16 - 30 Mattheus 11 : 28
    18.30 uur Ds. N. den Ouden   Genesis 3 : 1 - 15 Genesis 3 : 1 - 15
NGB Artikel 17
zondag 16 februari 9.30 uur Ds. N.den Ouden   Johannes 11 : 20 - 45 Johannes 11 : 35
    18.30 uur Ds. N.den Ouden   Filippensen 2 : 1 - 18 Filippensen 2 : 7
NGB Artikel 18
zondag 23 februari 9.30 uur Ds. H. Zweistra, Urk   Johannes 12 : 20 - 36 Johannes 12 : 27 - 26
    18.30 uur Ds. H. Zweistra, Urk   Genesis 19 : 1 - 29 Genesis 19 : 1, 16 en 23
zondag 1 maart 9.30 uur Ds. N.den Ouden   Psalm 69 : 1 - 11
Johannes 2 : 12 - 17
Psalm 69 : 10a
    18.30 uur Ds. N.den Ouden   Hebreen 2 Hebreen 2 : 14 en 17
NGB Artikel 19
zondag 8 maart 9.30 uur Ds. N. den Ouden Bediening Heilige Doop Psalm 22 :  1 - 12 Psalm 22 :  10, 11
    18.30 uur Ds. C.M. Buijs, Elspeet   Markus 14 : 53 - 15 : 5 Markus 15 : 1b, 2b, 5
zondag 15 maart .30 uur Ds. D. Zoet, Garderen   Psalm 50 Psalm 50  : 15
    18.30 uur Ds. D. Zoet, Garderen   Johannes 19 : 1 - 16 Johannes 19 : 5b
zondag 22 maart 9.30 uur Ds. N. den Ouden   Psalm 22 : 1 - 17 Psalm 22 : 7
    18.30 uur Ds. N. den Ouden   2 Korinthe 5 : 11 - 21 2 Korinthe 5 : 21
NGB Artikel 20
zondag 29 maart 9.30 uur Ds. N. den Ouden   Psalm 22 : 13 - 18
Johannes 19 : 17 - 24
Johannes 19 : 23 en 24
    18.30 uur Ds. N. den Ouden   Genesis 14 : 18 - 24 Genesis 14 : 18
NGB Artikel 21
             
             

 

Elke zondag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. Doelcollecten van de diaconie en extra collecten staan hieronder vermeld.


De collecten D.V. 1e Kwartaal 2020