Klik hier voor:

Week,- en bijzonderediensten D.V. 1e kwartaal 2020:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Woensdag 1 januari 9.30 juur Ds. N. den Ouden Nieuwjaarsdienst 1 Petrus 5 : 1 - 9 1 Petrus 5 : 7
Woensdag 22 januari 29.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing    
Woensdag 5 februari 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing Genesis 39 : 19 - 23 Genesis 39 : 19 - 23 
Woensdag 19 februari 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing    
 Woensdag 11 maart 9.30 uur Ds. N. den Ouden Biddag    
    19.30 uur Ds. N. den Ouden  Biddag    


Elke dienst is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. Doelcollecten van de diaconie.