Klik hier voor:

Week,- en bijzonderediensten D.V. 2e kwartaal 2019:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Vrijdag 19 april 19.30 juur Ds. N. den Ouden Goede Vrijdag    
Maandag 22 april 9.30 uur Ds. N. den Ouden 2e Paasdag    
Dinsdag 21 mei   Ds. K. Veldman Deze dienst komt te vervallen    
Donderdag 30 mei 9.30 uur Ds. N. den Ouden Hemelvaartsdag Psalm 24 Psalm 24 : 7 en 8
Maandag 10 juni 9.30 uur Ds. N. den Ouden 2e Pinksterdag,
Bevestiging Nieuwe Lidmaten
Handelingen 8 : 26 - 40 Handelingen 8 : 37
             
             
             
             
             
             
             
             


Elke dienst is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. Doelcollecten van de diaconie.