Klik hier voor:

Week,- en bijzonderediensten D.V. 1e kwartaal 2022:

Dag Datum Tijd Voorganger Info Schriftlezing Tekst
Zaterdag 1 januari 9.30 uur Ds. N. den Ouden Nieuwjaarsdienst 1 Kronieken 4 : 1 - 14 1 Kronieken 4 : 9 - 10
Woensdag 12 januari 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing Genesis 44 Genesis 44 
Woensdag 9 februari 19.30 uur Ds. N. den Ouden Bijbellezing 1 Samuel 4 : 1 - 22  1 Samuel 4 : 21a
Woensdag 9 maart 9.30 uur Ds. N. den Ouden Biddag 1 Koningen 17 : 1 - 16 1 Koningen 17 : 14
    19.30 uur Ds. N. den Ouden  Biddag Openbaring 8 Openbaring 8 : 1 - 5