Mocht u een gift willen doen aan de kerk of diaconie, dan kan dat op de volgende banknummers:

Kerkvoogdij

NL17 RABO 033.53.53.096 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormd Gemeente Leerbroek

Nieuwbouw kerkelijk centrum

NL 59 RABO 3353127003 t.n.v. HHG Leerbroek Kerkelijk Centrum

Verjaringsfonds

NL25 RABO 335.31.12.774 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormd Gemeente Leerbroek

Diaconie

NL47 RABO 033.53.00.758 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormd Gemeente Leerbroek

Zendingscommissie

NL24 RABO 030.43.83.392 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormd Gemeente Leerbroek

Evangelisatiecommissie

NL88 RABO 014.87.11.693 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormd Gemeente Leerbroek

Zondagsschool

NL16 RABO 033.53.02.092 t.n.v. Zondagsschool HHG Leerbroek