Voorzitter
Dhr. F. de Groot
Secretaris Dhr. J.C. de Jong 
Adm. Diakonie / Kerktelefoon
Dhr. G. Aalvanger
   


Diaconie

Tijdens de eredienst wordt mede door de diakenen het diaconiegeld opgehaald. Zij proberen daarmee in en buiten de gemeente nood te verlichten. In de kerkenraadsvergaderingen deelt de diaconie mee, wat met deze gelden gedaan wordt. Iedereen in de gemeente mag de diaconie vragen om ondersteuning. Dat kan voor de eigen situatie. Echter, als u iets weet van - of merkt bij een ander, kunt u dat ook melden bij iemand van de kerkenraad. Strikte geheimhouding is in deze de regel.

Om deze reden staan ook de 06-nummers van de diakenen vermeld, zodat u niet ongewild een gezinslid van een diaken aan de lijn krijgt. In het geval van structurele nood kan er samen gekeken worden naar de inkomsten en uitgaven om daar eventueel in bij te sturen. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van externe hulpinstanties, zoals:

  • SchuldHulpMaatje, voor ordening van de financiële situatie en het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven
  • Diaconaal Maatschappelijk Werk, bij psychosociale- en relatieproblemen
  • Talenta, voor het vinden van passend werk en re-integratie

Naast de nood in de eigen gemeente, die op de eerste plaats staat, wordt ook steun gegeven aan vele instellingen in binnen- en buitenland. Stichting Ontmoeting, Adullam, Schuilplaats, Diaconaal Maatschappelijk Werk in Nederland en KOEH, ZOA, Woord en Daad in het buitenland zijn slechts enkele voorbeelden van stichtingen, die de diaconie steunt.

In bijzondere omstandigheden wordt ook wel eens een aparte diaconiecollecte gehouden. Die wordt altijd van tevoren bekend gemaakt.

Vrijwillige Thuishulp.

In onze gemeente is er een vrijwillige thuishulp. Deze vrijwillige thuishulp is niet ter vervanging van beroepskrachten, maar ter ondersteuning van hulpvragers en zijn of haar omgeving. Soms is extra hulp gewenst.

Situaties waarbij wij kunnen ondersteunen zijn:

  • Het verlenen van bijstand in een gezin met ziekte
  • Het bijstaan van de mantelzorger
  • Rijden naar ziekenhuis of dokter
  • Boodschappen doen
  • Een wandeling maken (evt. met rolstoel)
  • Het bezoeken van oudere, eenzame mensen

Wilt u ons helpen om dit fijne en dankbare werk te kunnen doen? Dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

Kerktelefoon
De kerktelefoon wordt door de diaconie beheerd. Bij ouderdom of langdurige ziekte kan om een kerktelefoon gevraagd worden bij de diakenen. Alle storingen of klachten kunnen gemeld worden bij diaken G. Aalvanger. Alle kerktelefoonluisteraars krijgen een geldbusje. Aan het begin van elk kwartaal wordt dit busje opgehaald. Uit de opbrengst worden de kosten van de kerktelefoon betaald. Wat overblijft, wordt verdeeld tussen de kerkvoogdij en de diaconie.


ANBI Informatie Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek

ANBI Diaconie 2021