Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 15 november 2021


 

 

Teksten prediking |  Zondag 28 november 2021


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Mattheus 1 : 3, 5, 6
3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;
5 En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
6 En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's vrouw was geweest;

Avonddienst
( Dienst beluisteren )
1 Johannes 2 : 3 - 6
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;
5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.


 

Vaccinatie COVID-19

Geliefde gemeente,

Vanuit de gemeente bereiken ons als kerkenraad vragen hoe om te gaan met het vaccineren ter bescherming tegen COVID-19.
Er zijn inmiddels meerdere bezinnende artikelen verschenen in bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad, waarin hier aandacht aan gegeven wordt.

Dr. Paul Wells zei onlangs op een conferentie: “Nu het normale leven is ingestort, blijven voor velen slechts leegte en zinloosheid over. Wetenschap, gezondheidszorg en vaccins krijgen een messiaanse rol toebedeeld. Afgoden hebben hun beloften echter nog nooit waargemaakt.

Laten we in deze bewogen tijden onze toevlucht bij de Heere zoeken en in ootmoed en verwachting ons wenden tot Hem die Zijn stem ook in deze pandemie laat horen.

De vraag voor ons persoonlijk blijft echter wel staan: Mag ik me laten vaccineren? Over eventuele gezondheidsrisico’s van een vaccinatie tegen Corona kunnen wij geen uitspraak doen. Duidelijk is wel dat de gevolgen voor het lichaam op lange termijn, niet getest konden worden.

Over het Bijbelse spreken over  vaccinatie in het algemeen zijn moeilijk direct lijnen te trekken.

In de behoudende Bijbelgetrouwe kerken in ons land wordt hier verschillend over gedacht. In het  buitenland, zoals o.a. de Strict Baptists in Engeland en de Free Presbyterian Church in Schotland (van de Mbumazending)  leeft deze discussie zelfs helemaal niet.

De kerkenraad kan en wil daarom geen standpunt in nemen als zou vaccinatie op grond van Gods Woord aanvaardbaar zijn of afgewezen moeten worden.  Wanneer zaken niet rechtstreeks uit Gods Woord af te leiden zijn, moeten we niet over gewetens van elkaar willen heersen.

Een ieder zal in biddend opzien voor Gods Aangezicht een beslissing moeten nemen.

We verwijzen u nog met instemming naar het verslag van  een lezing in het RD van 16-1-21 van ds. H.J. Agteresch waarin hij afsluit met:

In deze worsteling voor Gods aangezicht liggen in het geweten naast elkaar mijn afhankelijkheid van de Heere en mijn eigen verantwoordelijkheid, Gods zorg en mijn zorgen, wat de Heere wil en wat ik wil. De kernvraag is: Ben ik een kind van God en hoe kan ik in het geloof mijn vertrouwen stellen op Gods Vaderlijke hand?

We verwijzen nog naar een heldere brochure van de NPV, die u kunt downloaden:

NPV-brochure-vaccinatie-januari-2021.pdf (npvzorg.nl)

Van harte wensen we u toe te mogen weten van die enige troost in leven en sterven waarvan onze Catechismus in Zondag 1 spreekt.

De kerkenraad


 

We hebben 17 gasten en geen leden online