Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 1 juli 2020


 

 

Teksten prediking |  Zondag 28 juni 2020


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
1 Koningen 19 : 16b, 19
16b en Elisa, den zoon van Safat, van Abel-mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats.
19 Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem.

Avonddienstn Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 27
( Dienst beluisteren )
Openbaringen 1 : 17
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;


 

Cursus evangelisatie 2020-2021  Een aanrader!

Vindt u het ook lastig om het evangelie te delen met uw buren en familie? We mogen weten dat er in Gods Woord hiervoor de opdracht wordt gegeven om het Evangelie uit te dragen. Juist daarom is het goed om met elkaar na te denken en praktisch bezig te zijn met deze opdracht.

Vanaf D.V. september 2020 organiseert de commissie evangelisatie van de HHK voor de zevende keer een cursus die mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. De cursus wordt bij voldoende deelnemers gehouden in Katwijk aan Zee en Veenendaal en op aanvraag bij u in de gemeente.

Inhoud cursus

Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend.  Aanmelden liefst voor D.V. 1 september 2020. Het cursusgeld bedraagt € 50,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 75,00. Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van harte welkom!

Indien het vanwege het coronavirus niet mogelijk is om de cursus op een fysieke manier plaats te laten vinden, wordt de cursus (deels) digitaal aangeboden.

Cursus op Maat

Op aanvraag bieden we ook de cursus- op- maat aan. In vier avonden geven we een praktische evangelisatiecursus.

  • we gaan in op de roeping en opdracht tot evangelisatie
  • we gaan praktisch aan de slag met het communiceren van de boodschap van het evangelie
  • we bespreken praktijksituaties
  • behandelen kinderevangelisatie
  • we denken na over de vraag van het lijden

Voor meer informatie en aanmelding zie: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie of bel met het kerkelijk bureau tel. 0318 505 541.

Een reactie van een deelnemer van de 10-daagse cursus willen we graag doorgeven:

Van september 2019 t/m maart 2020 heb ik de evangelisatie cursus gevolgd. De cursus werd op een boeiende en interactieve wijze gegeven door Jos van der Hoog en Ben van der Starre. De lezingen die werden gegeven door de gastsprekers, waren boeiend en van toepassing op de lesstof. Het was een mooie combinatie van verdieping in Gods Woord, theorie en praktische oefeningen. In eerste instantie ben ik naar de cursus gegaan voor evangelisatie in mijn (werk)omgeving. Maar sinds ik een dag mee ben geweest voor evangelisatie in de Bijlmer heeft dit werk mijn hart en ben ik verslaafd geraakt. Het is mijn verlangen om zoveel mogelijk mensen met het evangelie in aanraking te brengen.

José van Duinen

 

We hebben 52 gasten en geen leden online