Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 8 maart 2021


 

 

Teksten prediking |  Zondag 7 maart 2021


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Mattheus 26 : 39
39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.52 En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.

Middagdienst
( Dienst beluisteren )
Mattheus 26 : 72, 
72 En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken den Mens niet.
4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien.

Avonddienst, Heidelbergse Catechismus Zondag 8
Dienst beluisteren )
Jesaja 6 : 3
3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!


 


  Vragen bij de prediking

 

 

In het kader van 'gemeente-zijn' is het belangrijk om thuis de prediking te bespreken. Het is dan fijn als hiervoor handvatten worden gegeven. Indien mogelijk zal ds. den Ouden voor vragen zorgen die met de gezinsleden besproken kunnen worden. De vragen worden 's zaterdagsavonds op de website geplaatst. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Klik hieronder op de datum bij de betreffende zondag.

Vragen bij de prediking 

 

 

We hebben 63 gasten en geen leden online