Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 5 december 2022


 

 

Teksten prediking |  Zondag 4 december 2022


Morgendienst, Voorbereiding Heilig Avondmaal
( Dienst beluisteren )
Maleachi 4 : 2
2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan,

Avonddienst, Heidelbergse Catechismus Zondag 42
( Dienst beluisteren )
Psalm 24 :  1 en 2
1 Een psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen.
2 Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de rivieren.


 


  Vragen bij de prediking

 

 

Indien mogelijk zal ds. den Ouden voor vragen zorgen die met de gezinsleden besproken kunnen worden. De vragen worden 's zaterdagsavonds op de website geplaatst. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Klik hieronder op de datum bij de betreffende zondag.

Vragen bij de prediking 

 

 

We hebben 45 gasten en geen leden online