Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 31 mei 2021


 

 

Teksten prediking |  Zondag 30 mei 2021


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Galaten 5 : 16, 17 en 22
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Middagdienst
( Dienst beluisteren )
Openbaringen 14 : 1 - 5
1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers;
3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.
4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.
5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.


 

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Berichten omtrent coronavirus

UPDATE VRIJDAG 23 APRIL 18:00 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur is een bericht gestuurd omtrent de erediensten.

Lees HIER het bericht.


UPDATE DONDERDAG 18 MAART 21:00 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur is een bericht gestuurd omtrent de erediensten.

Lees HIER het bericht.

UPDATE VRIJDAG 5 MAART 8:00 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur is een bericht gestuurd omtrent de erediensten.

Lees HIER het bericht.

UPDATE DINSDAG 22 januari 18:00 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur is deze avond een bericht gestuurd omtrent de erediensten.

Lees HIER het bericht.

UPDATE DINSDAG 19 januari 18:00 uur

Deze week ontvangt een schrijven. Vanwege het feit dat de avondklok komt wachten we eerst dat bericht af alvorens we het schrijven versturen

UPDATE WOENSDAG 16 december 11:45 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur is deze avond een bericht gestuurd omtrent de erediensten.

Lees HIER het bericht.

UPDATE VRIJDAG 20 november 22:30 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur is deze avond een bericht gestuurd omtrent de erediensten.

Lees HIER het bericht.

UPDATE VRIJDAG 23 oktober 21:00 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur is deze avond een bericht gestuurd omtrent de erediensten.

Groep 1 Let op!!! Er staat in het overzicht bij Groep 1 Zondagmorgen 22 november dit is NIET juist de beurt is dan aan groep 3

Lees HIER het bericht.

UPDATE ZATERDAG 17 oktober 13.30 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur een schrijven voor alle leden.

Lees HIER de brief.

UPDATE ZATERDAG 10 oktober 15.45 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur een schrijven voor alle leden.

Lees HIER de brief.

UPDATE VRIJDAG 9 oktober 22:30 uur

De colleges kerkenraad en kerkvoogdij hebben in de loop van zaterdag 10 oktober een gezamenlijk overleg. Hieruit volgt dan spoedig een bericht dat per e-mail en hier op de website bekend gemaakt zal worden hoe a.s. zondag de erediensten zullen plaatsvinden.

UPDATE WOENSDAG 7 oktober 9.30 uur

Gelet op de laatste ontwikkelingen van deze week vind er overleg plaats tussen de colleges kerkenraad en kerkvoogdij. U ontvangt per e-mail voor a.s. zondag een schrijven van de beide colleges, dit schrijven wordt ook hier gepubliceerd.

UPDATE DONDERDAG 24 september 20.00 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur een schrijven voor alle leden.

Let op!!!
Voor a.s. zondag 27 september worden de volgende groepen verwacht:
Zondagmorgen : Groep 1
Zondagavond   : Groep 2

Lees HIER de brief.

UPDATE MAANDAG 21 september 8.00 uur

Vanaf aankomende zondag 27 september gaan we de erediensten bezoeken volgens een nieuwe indeling.
Deze week ontvangt u hierover een schrijven namens de colleges met verdere informatie.

Het is niet meer mogelijk om voor extra of andere diensten aan te melden.

UPDATE VRIJDAG 3 JULI 20.00 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur een schrijven voor alle leden.

Lees HIER de brief.

DONDERDAG 2 JULI 12.00 uur

Voor de aankomende diensten gaat er een schrijven uit naar alle leden. Naar verwachting zullen de brieven vrijdagavond bezorgd worden.

WOENSDAG 27 MEI 8.30 uur

Vanwege de versoepelingen die onlangs door de overheid zijn aangekondigd. U heeft deze week een informatiebrief ontvangen waarin u alles kunt vinden hoe de aankomende erediensten worden ingevuld.

Bij deze informatiebrief bevinden zich nog een aantal brieven, u wordt gevraagd ook hier goed kennis van te nemen.

Colleges Kerkenraad en Kerkvoogdij


UPDATE VRIJDAG 3 APRIL 17.00 uur

(i.p.v. een brief)
Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur omtrent de invulling van de aankomende erediensten het volgende:

Vanuit de overheid zijn er geen verscherpte maatregelen voor kerken. De invulling van de erediensten zullen tot nader orde gehouden worden zoals in de brief van 27 maart staat vermeld.
Dat betekent, enkel predikant, ouderling, diaken, koster en kerkvoogd.

Wat betreft de beeldverbinding:
Afgelopen week kwamen er vragen van gemeenteleden over het feit dat beeld en geluid door elkaar gehoord werden. Dat komt doordat er dan 2 uitzendingen aanstaan, zowel de alternatieve uitzending (op de hoofdpagina) en de beeldverbinding (die werd in een nieuwe pagina geopend). De link naar de beeldverbinding is inmiddels aangepast waardoor de beeldverbinding niet meer in een nieuwe pagina wordt geopend.

Houdt de website in de gaten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

VRIJDAG 27 MAART 11.30 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur een schrijven voor alle leden omtrent de invulling van de aankomende erediensten.

Lees HIER de brief.


VRIJDAG 20 MAART 11.30 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur een schrijven voor alle leden.

Lees HIER de brief.


WOENSDAG 18 MAART 22.00 uur

Hedenavond is een klein comité van de colleges kerkenraad en kerkbestuur opnieuw bij elkaar gekomen om de afgelopen zondag te evalueren, hierbij ook kijkend hoe de aankomende erediensten zullen plaatsvinden.

Vrijdag a.s. zal hier op de website een brief gepubliceerd worden waarmee u nader geinformeerd wordt.

MAANDAG 16 MAART 8.30 uur

Aflopen zondag 15 maart zijn de erediensten in goede orde verlopen. Kerkomroep had bij sommige mensen wat onderbrekingen, de alternatieve manier om mee te luisteren heeft naar tevredenheid gewerkt.

Deze week zullen de colleges kerkenraad en kerkbestuur opnieuw bij elkaar komen om te bekijken in welke vorm de aankomende erediensten zullen plaatsvinden, zeker gelet op de nog meer verscherpte maatregelen vanuit de overheid. We houden u hiervan via de website op de hoogte

ZATERDAG 14 MAART 11.00 uur

In navolging op eerdere berichten omtrent maatregelen over de invulling van de erediensten, is voor alle leden een brief beschikbaar.
Deze brief wordt zoveel als waar mogelijk bij de leden bezorgd.

Lees HIER de brief.


 

We hebben 47 gasten en geen leden online