Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 1 juli 2020


 

 

Teksten prediking |  Zondag 28 juni 2020


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
1 Koningen 19 : 16b, 19
16b en Elisa, den zoon van Safat, van Abel-mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats.
19 Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem.

Avonddienstn Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 27
( Dienst beluisteren )
Openbaringen 1 : 17
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;


 

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Berichten omtrent coronavirus

UPDATE DONDERDAG 2 JULI 12.00 uur

Voor de aankomende diensten gaat er een schrijven uit naar alle leden. Naar verwachting zullen de brieven vrijdagavond bezorgd worden.

WOENSDAG 27 MEI 8.30 uur

Vanwege de versoepelingen die onlangs door de overheid zijn aangekondigd. U heeft deze week een informatiebrief ontvangen waarin u alles kunt vinden hoe de aankomende erediensten worden ingevuld.

Bij deze informatiebrief bevinden zich nog een aantal brieven, u wordt gevraagd ook hier goed kennis van te nemen.

Colleges Kerkenraad en Kerkvoogdij


UPDATE VRIJDAG 3 APRIL 17.00 uur

(i.p.v. een brief)
Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur omtrent de invulling van de aankomende erediensten het volgende:

Vanuit de overheid zijn er geen verscherpte maatregelen voor kerken. De invulling van de erediensten zullen tot nader orde gehouden worden zoals in de brief van 27 maart staat vermeld.
Dat betekent, enkel predikant, ouderling, diaken, koster en kerkvoogd.

Wat betreft de beeldverbinding:
Afgelopen week kwamen er vragen van gemeenteleden over het feit dat beeld en geluid door elkaar gehoord werden. Dat komt doordat er dan 2 uitzendingen aanstaan, zowel de alternatieve uitzending (op de hoofdpagina) en de beeldverbinding (die werd in een nieuwe pagina geopend). De link naar de beeldverbinding is inmiddels aangepast waardoor de beeldverbinding niet meer in een nieuwe pagina wordt geopend.

Houdt de website in de gaten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

VRIJDAG 27 MAART 11.30 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur een schrijven voor alle leden omtrent de invulling van de aankomende erediensten.

Lees HIER de brief.


VRIJDAG 20 MAART 11.30 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur een schrijven voor alle leden.

Lees HIER de brief.


WOENSDAG 18 MAART 22.00 uur

Hedenavond is een klein comité van de colleges kerkenraad en kerkbestuur opnieuw bij elkaar gekomen om de afgelopen zondag te evalueren, hierbij ook kijkend hoe de aankomende erediensten zullen plaatsvinden.

Vrijdag a.s. zal hier op de website een brief gepubliceerd worden waarmee u nader geinformeerd wordt.

MAANDAG 16 MAART 8.30 uur

Aflopen zondag 15 maart zijn de erediensten in goede orde verlopen. Kerkomroep had bij sommige mensen wat onderbrekingen, de alternatieve manier om mee te luisteren heeft naar tevredenheid gewerkt.

Deze week zullen de colleges kerkenraad en kerkbestuur opnieuw bij elkaar komen om te bekijken in welke vorm de aankomende erediensten zullen plaatsvinden, zeker gelet op de nog meer verscherpte maatregelen vanuit de overheid. We houden u hiervan via de website op de hoogte

ZATERDAG 14 MAART 11.00 uur

In navolging op eerdere berichten omtrent maatregelen over de invulling van de erediensten, is voor alle leden een brief beschikbaar.
Deze brief wordt zoveel als waar mogelijk bij de leden bezorgd.

Lees HIER de brief.


 

We hebben 97 gasten en geen leden online