Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 18 mei 2020


 

 

Teksten prediking |  Zondag 24 mei 2020


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Romeinen 8 : 34
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Avonddienst
( Dienst beluisteren )
Johannes 21 : 21 en 22
21 Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze?
22 Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.


   Kerkboekje

 

Zo nu en dan zien we gasten in de kerk die niet vertrouwd zijn met de liturgie van onze erediensten. Het kerkboekje is uitgegeven om hen wat meer achtergrondinformatie te geven.

We bidden en hopen dat ze op deze manier meer betrokken kunnen zijn bij de dienst. Wanneer u een gast ziet zitten zonder Bijbel en zonder kerkboekje, wilt u dan de koster informeren?
U kunt ook zelf een Bijbel te leen geven en een kerkboekje halen bij de koster of uit de gang naar het catechisatielokaal.

Klik hiernaast op het Kerkboekje te bekijken en kan tevens ook gebruikt worden om uw kinderen uit te leggen wat er gebeurt in de kerk.

Hebt u geen Internet, en bent u wel geïnteresseerd in de tekst, dan mag ook u een kerkboekje meenemen naar huis. 

 


 

We hebben 106 gasten en geen leden online