Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 18 mei 2020


 

 

Teksten prediking |  Zondag 24 mei 2020


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Romeinen 8 : 34
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Avonddienst
( Dienst beluisteren )
Johannes 21 : 21 en 22
21 Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze?
22 Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.


 
  Welkom!

 

"Welkom!" is de titel van een nieuwe folder voor de inwoners van Leerbroek. Voor u is het heel gewoon om naar de kerk te gaan. Voor mensen die dat niet gewend zijn is de drempel vaak onnodig hoog.
U kunt helpen om deze drempel te verlagen. U kunt met uw onkerkelijke buren in gesprek gaan. De Bijbelse Boodschap is immers ook voor hen. Tijdens zo'n gesprek kunt u iets vertellen over Gods opzoekende liefde voor zondaren en over de noodzaak van geloof en bekering. Door het achterlaten van de folder wordt onderstreept dat de kerk openstaat voor iedereen.

Boven de preekstoel hangt de tekst "Ga uit en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde". Deze tekst staat er niet alleen voor predikanten, maar ook voor ons als gemeente als geheel. Het is de bedoeling dat de brochure in de loop van de tijd in heel Leerbroek bezorgd wordt. Bij leden van onze gemeente zal de folder in de brievenbus worden gedaan. Bij niet-kerkgangers zal de folder worden afgegeven nadat er gelegenheid is gegeven voor een (eerste) persoonlijk gesprek. Laten we de Heere vragen of Hij dit middel wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.


We zouden het fijn vinden wanneer u (een gedeelte van) een straat voor uw rekening wilt nemen.

U kunt zich (en jij kunt je) opgeven bij dhr. A. de Jong, Raadhuisstraat 45.

Klik op de folder om te bekijken.

 

 

 

 

  

 

 

 


 

We hebben 111 gasten en geen leden online