Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 17 juni 2019


 

 

Teksten prediking |  zondag 23 juni 2019


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Hooglied 5
2 Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.
3 Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen?
4 Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil.

Avonddienst, Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 3
Dienst beluisteren )
2 Timotheus 3 : 14 - 16
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;


 Website voor huisgodsdienst en Bijbelse opvoeding

Je kinderen een Bijbelse opvoeding geven, is niet eenvoudig. In de achterliggende jaren is er heel wat materiaal verzameld en geschreven dat van dienst kan zijn bij een Bijbelse opvoeding. Dat materiaal is op de website www.bijbelsopvoeden.nl bij elkaar gebracht en gratis te downloaden. Kent u deze site nog niet? Kijk er dan eens rond. Er zit ongetwijfeld iets bij wat te gebruiken is in uw gezin.

De website biedt achtergrondartikelen voor ouders en materiaal voor kinderen van verschillende leeftijden. Er wordt ook verwezen naar boektitels die in de boekhandel te krijgen zijn met betrekking tot de godsdienstige opvoeding.

Thema’s die de afgelopen maanden aan de orde zijn geweest: Dankdag, Hervormingsdag, Bijbelteksten leren, financiële opvoeding, vakantietips en dergelijke. Thema’s waaraan de komende maanden bij leven en welzijn aandacht zal geven: de adventsweken in het gezin, oudejaarsavond, aan het begin van het nieuwe jaar.

Elke maand verschijnt er een Nieuwsbrief met nieuw materiaal. Abonneren op deze Nieuwsbrief kan via de website.


 

We hebben 61 gasten en geen leden online