Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 17 juni 2019


 

 

Teksten prediking |  zondag 23 juni 2019


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Hooglied 5
2 Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.
3 Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen?
4 Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil.

Avonddienst, Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 3
Dienst beluisteren )
2 Timotheus 3 : 14 - 16
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;


 

Evangelisatiebijeenkomsten

Evangelisatie (1)

D.V. 18 juni zal er in gebouw De Overkant te Leerbroek een ontmoetingsavond zijn voor de vrijwilligers van het evangelisatiewerk te Oosterhout.
Het doel van deze avond is om de diverse activiteiten onder de aandacht te brengen, ervaringen te delen en elkaar te bemoedigen.
Hopelijk ontmoeten we deze avond ook vele nieuwe vrijwilligers, die gedreven zijn/worden om het Evangelie in Oosterhout te verspreiden.
Om te getuigen van de noodzakelijkheid, gepastheid, dierbaarheid en gewilligheid van Jezus Christus, de Gekruisigde, Wiens bloed reinigt van alle zonden!
Alle betrokkenen én geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur.

Evangelisatie (2)

In het najaar zal er in het kerkgebouw van de HHK Schoonrewoerd (Amaliastraat 35) een evangelisatiecursus worden gegeven.
Deze gratis cursus is ontwikkeld door de landelijke evangelisatiecommissie en wordt verdeeld over 4 avonden: 10/9, 8/10, 29/10 en 19/11.
De onderwerpen zijn o.a. de roeping en opdracht tot evangelisatie, het belang van communicatie, wereldgodsdiensten, etc.
U kunt zich voor deze cursus aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hartelijk aanbevolen!


 

We hebben 76 gasten en geen leden online