Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 8 juli 2019


 

 

Teksten prediking |  zondag 14 juli 2019


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Genesis 15 : 17
17 En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging.

Avonddienst, Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 4 en 5
Dienst beluisteren )
2 Petrus 1 : 19
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.


 

-  Evangelisatie / Bijbelcursus Oosterhout

Vanwege gezondheidsklachten moest Jaco Schoonderwoerd onlangs stoppen met de Bijbelcursus in Oosterhout. Dit werk had/heeft de liefde van zijn hart en heeft dat met veel passie en toewijding verricht. Gelukkig kan/wil Leonard Both de komende maanden de Bijbelcursus geven. Wilt u het evangelisatiewerk en allen die daar bij betrokken zijn gedenken in uw gebeden? Zowel met betrekking tot de Bijbelcursus als de straatevangelisatie en de kinderclub?


 

We hebben 284 gasten en geen leden online