Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 15 november 2021


 

 

Teksten prediking |  Zondag 28 november 2021


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Mattheus 1 : 3, 5, 6
3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;
5 En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
6 En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's vrouw was geweest;

Avonddienst
( Dienst beluisteren )
1 Johannes 2 : 3 - 6
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;
5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.


 

-  Evangelisatie Oosterhout

Beste gemeenteleden,

In de Zaaier van 1 oktober staat onderstaande tekst te lezen:

Evangelisatie Oosterhout. Zoals u/jij weet, vindt er vanuit de gemeenten Leerbroek en ’s Grevelduin-Capelle evangelisatiewerk in Oosterhout plaats. Mede door corona is dit grotendeels stil komen te liggen, ook al vindt er gewaardeerde inzet plaats doordat er weer gefolderd wordt. Met de hulp van de Heere en inzet van velen willen we dit vlot trekken. Daarvoor is allereerst gebed om Gods zegen nodig! Graag realiseren we een inloophuis van waaruit diverse activiteiten ontplooid kunnen worden: Bijbelstudie, kinderclub, koffiemorgens enzovoort. Dit vergt veel inspanningen. Dhr. Arend Mourik heeft aangegeven de evangelist-taak niet met zijn huidige werkzaamheden te kunnen combineren. We bedanken hem hartelijk voor zijn inzet. Gelukkig is dhr. Jaco Schoonderwoerd bereid zijn krachten opnieuw voor Oosterhout te geven. Door middel van dit bericht roepen we u en jou op om na te denken of u/jij een bijdrage wilt leveren aan dit werk. Op korte termijn zoeken we mensen die willen meewerken aan het schrijven van een beleidsplan. Daarnaast kunt u/jij meehelpen door te folderen, secretariële ondersteuning te bieden en als het inloophuis gerealiseerd is daar een steentje bij te dragen. Voor meer informatie hierover kun(t) u/je bellen of mailen met Leonard Both 0345-633989. We zien uit naar aanmeldingen, die je tot 16 oktober kunt doorgeven aan Hilda Verhoef 0345-621437. Bedankt. Commissie Evangelisatie Oosterhout. 

Hieronder volgt een korte toelichting op het bericht.

Als Commissie Evangelisatie Oosterhout willen we graag komen tot de opening van een inloophuis. In het land zijn verschillende voorbeelden, waarin het uitdragen van het Woord samengaat met 'naastenliefde' in de meest brede zin. We denken minimaal een jaar nodig te hebben om tot de realisatie van het inloophuis te komen. In die tijd dient er een plan te worden gemaakt, moeten er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, zijn activiteiten vereist die geld opleveren en is coördinatie gewenst.

Allereerst is gebed nodig om de voortgang van Gods werk, ook in Oosterhout. We verzoeken ieder deze taak op zich te nemen. Verder vragen kerkenraden, classis en synode om een beleidsplan, dat duidelijk maakt wat we willen en hoe we denken dat te verwezenlijken. Hierop is deze werving in eerste instantie gericht. We denken in totaal zo’n zes personen nodig te hebben. Deze groep bezint zich op doelen, activiteiten, locatie, financiën, profiel evangelist enzovoort. Natuurlijk hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Toch is het te intensief voor de huidige commissie (bestaande uit ds. Den Ouden, ds. Baan, oud. Ippel, oud. Tabbers, Leonard Both en Hilda Verhoef). We kunnen dus wel versterking gebruiken.

Denk(t) u/je een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het meedenken met en meeschrijven aan zo’n beleidsplan, dan nodigen we u/jou hiervoor hartelijk uit. Ook als u/jij mee wilt helpen met folderen, of later bij andere activiteiten wilt helpen, kunt u zich opgeven. Het kan dan wel even duren, voordat uw hulp nodig is.

Commissie Evangelisatie Oosterhout 


 

We hebben 31 gasten en geen leden online