Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 11 november 2019


 

 

Teksten prediking |  zondag 10 november 2019


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
1 Samuël 17 : 50
50 Alzo overweldigde David den Filistijn met een slinger en met een steen; en hij versloeg den Filistijn, en doodde hem; doch David had geen zwaard in de hand.

Avonddienst
Dienst beluisteren )

Psalm 116 : 12 en 13
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.


 

   Bij de diensten
   Avonddienst
   10-11
 

 


Avonddienst
Thema:
Dankzegging na ontvangen weldaden

 1. Noodzakelijkheid  / verplichting
 2. Onmogelijkheid
 3. Realiteit

Psalm 116 : 1 en 2
Schriftlezing : Psalm 116
Psalm 116 : 3, 4, 5, 7 en 9
Psalm 116 : 10 en 11
Psalm 66 : 7 en 10


 

 

  Bij de diensten
  Morgendienst
  10-11


 

Morgendienst
Thema: 
Het 1e openbare optreden van de nieuwe gezalfde des HEEREN

 1. Noodzaak van dit optreden
 2. Geheim in dit optreden
 3. Doel van het optreden

Psalm 36 : 1
Schriftlezing : 1 Samuël 17
Psalm 68 : 1 en 11
Psalm 89 : 8 en 9
Psalm 118 : 5 en 13


 


 

-  Ouderendag

Zoals u van ons gewend bent organiseren we ook dit seizoen weer een ouderendag voor de 65 plussers. De datum is niet zoals gewoonlijk in november maar wordt deze keer D.V. donderdag 6 februari 2020. Noteert u deze datum vast in uw agenda? De zendingscommissie.


 

-  Worstenverkoop

D.V. donderdag 7 november hopen de leden van de jeugdvereniging tussen 18.15 en 21.15 uur rook- en grillworsten te verkopen in Leerbroek.
De rookworsten zijn €3,- per stuk en vier voor €10,-. De grillworsten zijn €6,- per stuk en twee voor €10,-. De opbrengst hiervan is bestemd voor het nieuwe verenigingsgebouw.


 

-  Parkeren

Zoals u weet en ziet is het parkeerterrein vanwege de nieuwbouw van De Schakel/Kerkelijk Centrum een stuk kleiner geworden. Wij vragen u vriendelijk maar dringend de weg voor de ingang van de toren vrij te houden van auto’s. Dit is nodig om ruimte te geven aan hulpdiensten zoals ambulance enz. We mogen op zondag parkeren voor de hal van Schep aan de Kerkweg dus laten we daar gebruik van maken. Ook het toegangshek van de begraafplaats vrijhouden van fietsen. We rekenen op uw medewerking.

 


 

Bouwnieuws  week 37 - 2019

 • Bij De Schakel wordt er al intern gesloopt. In week 40 worden begonnen met de sloop van de gevels en vloeren.
 • Na de sloop van de vloeren vindt er archeologisch onderzoek plaats.
 • Daarna worden de funderingen gesloopt.
 • Het maken van de fundering van het Kerkelijk Centrum tot en met het leggen en storten van de begane grond vloer gaan we in eigen beheer uitvoeren.
 • Staat uw / jouw naam al op de vrijwilligerslijst? Geef je naam en je mogelijke werkzaamheden op. Alles is welkom. U wordt gebeld als uw expertise nodig is.

 • Binnenkort worden ook de keten geplaatst.
 • Er worden nog vrijwilligers gezocht voor het schoonhouden van de keten. Is dit iets voor jou of u? Meld je aan bij Freek van Aalst of Cees Spruijtenburg.

 

Jaaragenda seizoen 2019-2020


NIEUW!

Alle data van de verenigingen, bijeenkomsten en andere activiteiten in onze kerkelijke gemeente voor het seizoen 2019-2020 zijn inmiddels bekend.

Klik HIER voor de planning zodat u alle data (D.V.) in uw agenda en/of op de kalender alvast kunt noteren.
De jaaragenda is ook aanwezig in de a.s. nieuwe Wachter.


 

Gelezen n.a.v. van de prediking van zondagmorgen 21 juli.


De duivel is een vogelvanger


Het citaat uit de Tafelgesprekken van Luther:

“De duivel is een vogelvanger: de vogels die hij in zijn net lokt en te pakken krijgt, die draait hij allemaal de nek om en maakt ze dood. Er zijn er maar een paar die hij in leven houdt. Dat zijn de vogels die zijn liedje zingen – de lokvogels die hij in een kooitje zet om nog meer vogels te vangen. De anderen moeten zich allemaal stilhouden. Ik hoop niet dat hij mij ook in een kooitje zal zetten!

Daarom, wie de satan wil weerstaan die moet goed gewapend en geharnast zijn met Gods Woord. Want iemand die denkt dat hij veilig is en over alles zijn eigen gedachten heeft, maar niet vaststaat in het Woord, die besluipt hij en valt hem in de rug aan. Je kunt je ook niet tegen hem verweren, behalve met Gods Woord en met het gebed. Met wat in de lucht slaan, bereik je niets. Al heb je hem een keer op de vlucht gejaagd, dan komt hij spoedig weer terug, zeker dan als je je veilig waant en op je bed ligt te snurken en denkt dat er geen gevaar meer is.

De grootste kunst van de duivel is dat hij de leer van de rechtvaardiging – hoe men voor God rechtvaardig en zalig wordt – verduistert en vervalst. Dat is voor hem het belangrijkste! Hij kan ons ook verder nog van alles wijsmaken of met deze gedachten plagen: ‘Ja, echt waar, je preekt het Evangelie, maar wie heeft je dat bevolen?’ Of: ‘Hoe weet je dat je daartoe geroepen bent?’ En: ‘Je preekt het Evangelie wel op een bijzondere manier, zoals geen mens in honderden jaren gedaan heeft – wat, als het God niet behaagt en jij de schuld zou hebben van de verdoemenis van zoveel zielen?

De duivel is een leugenaar! Hij is meester in die kunst, zodat hij tot deugd kan verheffen wat puur zonde en onrecht is, maar ook tot niets kan maken wat goed en recht gedaan is. Hier moet iemand van zijn zaak, leer en geloof zeker zijn, en niet op de een of andere mens bouwen, hoe heilig en geleerd hij maar kan zijn. Ook mag hij niet op zijn eigen gedachten vertrouwen, hoe goed en waar deze ook schijnen te zijn. O, nee, want dan ben je verloren. De duivel kan zich in een mooie witte engel veranderen, terwijl hij toch een zwarte duivel is, ja, hij kan zich wel voor God uitgeven – de natuurlijke mens weet dit niet!”

 


 

-  Evangelisatie / Bijbelcursus Oosterhout

Vanwege gezondheidsklachten moest Jaco Schoonderwoerd onlangs stoppen met de Bijbelcursus in Oosterhout. Dit werk had/heeft de liefde van zijn hart en heeft dat met veel passie en toewijding verricht. Gelukkig kan/wil Leonard Both de komende maanden de Bijbelcursus geven. Wilt u het evangelisatiewerk en allen die daar bij betrokken zijn gedenken in uw gebeden? Zowel met betrekking tot de Bijbelcursus als de straatevangelisatie en de kinderclub?


 

 
  Ter overdenking -
  N.a.v. Zondag 52

 ‘Vlied de toekomende toorn! Nog is er plaats!’

-----

"Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat,

wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.

Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen" (Psalm 2:12).


 

  Eindrapport Flora Fauna Onderzoek

Het eind rapport van flora en fauna aan het Raadhuisplein 1 te Leerbroek is gereed.

Het onderzoek is afgerond en er is geen verdere stagnatie voor het indienen van de omgevingsvergunning. Zo het er nu naar uit ziet zal de omgevingsvergunning in december aangevraagd worden.

Klik HIER om het rapport in te zien.


 

 

    Gelezen

 


C.H. Spurgeon schrijft in zijn boekje : Zoekt en gij zult vinden", het volgende:

U moet begrijpen dat er slecht één deur tot de zaligheid is, dat is Christus. Er is één weg, en dat is Christus; één waarheid, en dat is Christus; één leven, en dat is Christus. De zaligheid ligt alleen in Jezus; ze ligt niet in u, uw werken, of in uw gevoelens, of in uw kennis, of in uw voornemens. In Hem is al het leven en licht voor de mensenkinderen voorhanden door de genade van God de Vader. Dat kan één reden zijn waarom u het licht niet gevonden heeft omdat u het op de verkeerde plaats heeft gezocht. Wanneer we om vergeving, verzoening en verlossing bidden, moeten we niet vergeten tot Wie we spreken en wie we zijn die om de gunst vragen.

 


 

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

 
  Actie
  Verenigingsgebouw 2Oude metalen ten bate van het nieuwe Kerkelijk Centrum kunt u brengen bij de familie H. Verrips, Leerbroekseweg 9. Ook uw gebruikte bakolie of frituurvet kunt u hier, uiteraard  alleen verpakt, inleveren. Tevens vragen we vrijwilligers die lege flessen willen verzamelen. De opbrengst hiervan is ook allemaal ten bate van het nieuwe Kerkelijk Centrum. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij H. Hartman of bij H. Verrips.


   Kerkboekje

 

Zo nu en dan zien we gasten in de kerk die niet vertrouwd zijn met de liturgie van onze erediensten. Het kerkboekje is uitgegeven om hen wat meer achtergrondinformatie te geven.

We bidden en hopen dat ze op deze manier meer betrokken kunnen zijn bij de dienst. Wanneer u een gast ziet zitten zonder Bijbel en zonder kerkboekje, wilt u dan de koster informeren?
U kunt ook zelf een Bijbel te leen geven en een kerkboekje halen bij de koster of uit de gang naar het catechisatielokaal.

Klik hiernaast op het Kerkboekje te bekijken en kan tevens ook gebruikt worden om uw kinderen uit te leggen wat er gebeurt in de kerk.

Hebt u geen Internet, en bent u wel geïnteresseerd in de tekst, dan mag ook u een kerkboekje meenemen naar huis. 

 


 Website voor huisgodsdienst en Bijbelse opvoeding

Je kinderen een Bijbelse opvoeding geven, is niet eenvoudig. In de achterliggende jaren is er heel wat materiaal verzameld en geschreven dat van dienst kan zijn bij een Bijbelse opvoeding. Dat materiaal is op de website www.bijbelsopvoeden.nl bij elkaar gebracht en gratis te downloaden. Kent u deze site nog niet? Kijk er dan eens rond. Er zit ongetwijfeld iets bij wat te gebruiken is in uw gezin.

De website biedt achtergrondartikelen voor ouders en materiaal voor kinderen van verschillende leeftijden. Er wordt ook verwezen naar boektitels die in de boekhandel te krijgen zijn met betrekking tot de godsdienstige opvoeding.

Thema’s die de afgelopen maanden aan de orde zijn geweest: Dankdag, Hervormingsdag, Bijbelteksten leren, financiële opvoeding, vakantietips en dergelijke. Thema’s waaraan de komende maanden bij leven en welzijn aandacht zal geven: de adventsweken in het gezin, oudejaarsavond, aan het begin van het nieuwe jaar.

Elke maand verschijnt er een Nieuwsbrief met nieuw materiaal. Abonneren op deze Nieuwsbrief kan via de website.


 
  Welkom!

 

"Welkom!" is de titel van een nieuwe folder voor de inwoners van Leerbroek. Voor u is het heel gewoon om naar de kerk te gaan. Voor mensen die dat niet gewend zijn is de drempel vaak onnodig hoog.
U kunt helpen om deze drempel te verlagen. U kunt met uw onkerkelijke buren in gesprek gaan. De Bijbelse Boodschap is immers ook voor hen. Tijdens zo'n gesprek kunt u iets vertellen over Gods opzoekende liefde voor zondaren en over de noodzaak van geloof en bekering. Door het achterlaten van de folder wordt onderstreept dat de kerk openstaat voor iedereen.

Boven de preekstoel hangt de tekst "Ga uit en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde". Deze tekst staat er niet alleen voor predikanten, maar ook voor ons als gemeente als geheel. Het is de bedoeling dat de brochure in de loop van de tijd in heel Leerbroek bezorgd wordt. Bij leden van onze gemeente zal de folder in de brievenbus worden gedaan. Bij niet-kerkgangers zal de folder worden afgegeven nadat er gelegenheid is gegeven voor een (eerste) persoonlijk gesprek. Laten we de Heere vragen of Hij dit middel wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.


We zouden het fijn vinden wanneer u (een gedeelte van) een straat voor uw rekening wilt nemen.

U kunt zich (en jij kunt je) opgeven bij dhr. A. de Jong, Raadhuisstraat 45.

Klik op de folder om te bekijken.

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 
  Ter overdenking
 

 


De Zaligspreking

En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:
Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

Mattheus 5 : 2 - 11


 

We hebben 39 gasten en geen leden online