Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 1 juli 2020


 

 

Teksten prediking |  Zondag 28 juni 2020


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
1 Koningen 19 : 16b, 19
16b en Elisa, den zoon van Safat, van Abel-mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats.
19 Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem.

Avonddienstn Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 27
( Dienst beluisteren )
Openbaringen 1 : 17
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;


 

Afmelding eredienst

Bent u voor een eredienst verhinderd en u hoeft niet ingedeeld te worden in een andere groep voor een eredienst, dan kunt u zich afmelden.

Klik HIER om het formulier te openen waarmee u zich kunt afmelden.


 

Verzoek tot aanmelding andere dienst

Bent u voor een eredienst verhinderd en wilt ingedeeld worden in een andere groep voor één eredienst, dan kunt u dat aangeven.

Klik HIER om het formulier te openen waarmee u verzoek kunt doen.


 

Gebruikersplan erediensten

Vanwege het COVID-19 virus wordt vanuit overheidswege verplicht gesteld een gebruikersplan op te stellen. Dit gebruikersplan is opgesteld namens de colleges kerkenraad en kerkvoogdij. Hierin worden de basis regels en aanvullende maatregelen die voor onze gemeente van toepassing zijn beschreven.

Het gebruikersplan zal steeds worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid of omdat op later moment meer bekend is hoe bepaalde zaken ingevuld worden.

Klik HIER om het gebruikersplan te lezen. 

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Berichten omtrent coronavirus

UPDATE DONDERDAG 2 JULI 12.00 uur

Voor de aankomende diensten gaat er een schrijven uit naar alle leden. Naar verwachting zullen de brieven vrijdagavond bezorgd worden.

Cursus evangelisatie 2020-2021  Een aanrader!

Vindt u het ook lastig om het evangelie te delen met uw buren en familie? We mogen weten dat er in Gods Woord hiervoor de opdracht wordt gegeven om het Evangelie uit te dragen. Juist daarom is het goed om met elkaar na te denken en praktisch bezig te zijn met deze opdracht.

Vanaf D.V. september 2020 organiseert de commissie evangelisatie van de HHK voor de zevende keer een cursus die mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. De cursus wordt bij voldoende deelnemers gehouden in Katwijk aan Zee en Veenendaal en op aanvraag bij u in de gemeente.

 

Evangeliseren, is dat te leren?

Het evangelie doorgeven, vindt u dat moeilijk? Dan is dit stukje voor u bedoeld.

Aan anderen uitleggen wat God ons in Zijn Woord zegt, vinden de meesten van ons niet zo makkelijk. ‘Zeg ik het wel goed? Ken ik het zélf wel? Wat zal die ander van mij denken?’ Belemmeringen te over! ‘Maar ik wil het wél!’ Als dat laatste ook uw reactie is, lees dan verder.

Om meer vrijmoedigheid te verkrijgen is gebed het allerbelangrijkst. En daarnaast kan de hulp van anderen voor u veel betekenen. U kunt er boeken over lezen, maar dat ervaren velen toch als een beetje ‘theoretisch’. U kunt de cursus Evangelisatie van de HHK volgen, die elk jaar op 10 zaterdagmorgens op één of twee plaatsen in Nederland wordt gegeven. Die cursus is erg goed en wordt positief ervaren.

Oproep De Schutse

Voor een jongeman in Leerbroek zijn wij op zoek naar een Ambulant Begeleider. Je werkt drie ochtenden van 07.00 - 08.00 uur om praktische ondersteuning te bieden.

Meer informatie over deze vacature is te vinden op www.werkenbijdeschutse.nl of via telefoonnummer 0488-483322.


 

Opgave en toestemming E-Mailadres

U heeft een schrijven ontvangen waarin gevraagd wordt om uw e-mail adres aan ons door te geven en tevens ook om toestemming dat het email adres wordt gebruikt binnen de kerkelijke gemeente.

Klik HIER om het Antwoordformulier te openen waarmee u de gevraagde gegevens kunt invullen.

E-mail - snelle mail - Apps op Google Play

 

 

Alternatief live meeluisteren bij uitval van Kerkomroep 

In geval dat de capaciteit van Kerkomroep niet voldoende zijn bieden we hieronder een alternatief voor het live meeluisteren van de eredienst.

Vanaf 9 en 18 uur zal deze stream beschikbaar. Aan de rechterkant (naast HHG LEERBROEK) van onderstaand scherm kunt u op de play-button  klikken en de uitzending wordt gestart.

 


 

Beeldverbinding 


Zoals in de brief vermeld is er ook een mogelijkheid om de diensten live mee te luisteren met een beeldverbinding.

Om deze optie te gebruiken klik dan HIER

Vanaf 9 en 18 uur zal deze stream beschikbaar.

Advies voor goede beeldkwaliteit:

  • Zet de beeld kwaliteit op 1080p, dit kunt u doen om rechts onder op het raddertje te klikken waar in rood HD bij staat en kies dan voor Kwaliteit > 1080p, zie onder de afbeelding