Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 29 maart 2021


 

 

Teksten prediking |  Zondag 11 april 2021


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Mattheus 28 : 11 - 15
11 En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren.
12 En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds,
13 En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen.
14 En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt.
15 En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag.

Middagdienst
( Dienst beluisteren )
Galaten 2 : 20
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.


 

  Perkgoedactie

Ook dit jaar wordt weer een perkgoedactie gehouden.

Bestellingen kunnen t/m vrijdag 23 april worden ingeleverd. Geef uw bestelling door en steun het nieuwe verenigingsgebouw van de plaatselijke kerk!

Klik HIER voor link naar het bestelformulier

Wil u liever het bestelformulier uitprinten en invullen? Klik dan HIER.


 

Cursus evangelisatie. Een aanrader!

Vindt u het ook lastig om het evangelie te delen met uw buren en familie? We mogen weten dat in Gods Woord de opdracht wordt gegeven om het Evangelie uit te dragen. Juist daarom is het goed om met elkaar na te denken en praktisch bezig te zijn met deze opdracht.

In het najaar organiseert de classis in samenwerking met de Commissie Evangelisatie van de HHK in Nederhemert een cursus die mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. 

De cursus bestaat uit vijf avonden.

Tijdens de eerste avond gaan we in op een stukje communicatie.
De tweede avond staat in het teken van de roeping en Bijbelse opdracht tot evangelisatie.
De derde avond staan we stil bij kinderevangelisatie.
Tijdens de vierde avond denken we na over de vraag naar het waarom van het lijden en gaan we in op de boodschap van het evangelie.
De laatste avond is vooral een praktische avond, we evalueren de cursus en gaan praktisch oefenen met gesprekken.

De avonden worden gehouden op de donderdagavonden 2, 16 september, 7, 21 oktober en 4 november in het verenigingsgebouw 'Rehobôth' te Nederhemert-Noord, Kapelstraat 3. Aanvang 19.45 uur, afsluiting 21.45 uur. Alles zo God wil en wij leven. Aanmelden kan bij dhr. D.G. Van Hoeven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-57154771.


 

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Berichten omtrent coronavirus

UPDATE DONDERDAG 18 MAART 21:00 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur is een bericht gestuurd omtrent de erediensten.

Lees HIER het bericht.

Beeldmateriaal bouw Kerkelijk Centrum

In de afgelopen periode zijn door koster J. Keppel veel foto en video opnamen gemaakt omtrent de sloop, bouwproces, inrichting en opening van het nieuwe kerkelijk centrum. Dit beeldmateriaal is gebundeld. Als kerkbestuur willen dit beeldmateriaal beschikbaar stellen aan de gemeente. Om dit te kunnen bekijken kunt u zich opgeven via het aanmeldingsformulier op onze website. U krijgt dan een link naar onze website waarop u de beelden (in delen) alleen kunt bekijken.

 KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN 

 


 Terugkijken uitzending opening Kerkelijk Centrum D.V. 6 maart 

Bent u verhinderd om de opening van het kerkelijk centrum via de uitzending live mee te kijken, dan is na afloop de uitzending hieronder terug te kijken.
Let op! Bij de eerste 3 min. van de opening is het geluid zacht, de volume even op 100%  zetten, daarna is het geluid wel goed.

                                                                    

 


 

Vaccinatie COVID-19

Geliefde gemeente,

Vanuit de gemeente bereiken ons als kerkenraad vragen hoe om te gaan met het vaccineren ter bescherming tegen COVID-19.
Er zijn inmiddels meerdere bezinnende artikelen verschenen in bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad, waarin hier aandacht aan gegeven wordt.

Dr. Paul Wells zei onlangs op een conferentie: “Nu het normale leven is ingestort, blijven voor velen slechts leegte en zinloosheid over. Wetenschap, gezondheidszorg en vaccins krijgen een messiaanse rol toebedeeld. Afgoden hebben hun beloften echter nog nooit waargemaakt.

Laten we in deze bewogen tijden onze toevlucht bij de Heere zoeken en in ootmoed en verwachting ons wenden tot Hem die Zijn stem ook in deze pandemie laat horen.


  Bijbelvertellingen zondagsschool

 

 

Om invulling te geven aan de Bijbelvertellingen van de zondagsschool zal iedere zaterdag een opname hieronder geplaatst worden die dan in het gezin beluisterd kan worden. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Klik HIER om de Bijbelvertellingen te beluisteren.


 

Bijbelvertellingen

 • Zondag 11 april 2021 Paasviering (Kwakkels en Manna) nieuw

    

 • Zondag 4 april 2021 Paasviering
 • Zondag 28 maart 2021

       

 • Zondag 21 maart 2021

       

 • Zondag 14 maart 2021 (Gethsémané)

       

 • Zondag 7 maart 2021 (Het laatste Paascha)

       

 • Zondag 28 februari 2021 (De zalving in Bethanië) 

       

 • Zondag 21 februari 2021 (De intocht in Jeruzalem)

      

 • Zondag 14 februari 2021 (De bezetene van Gadara genezen)

     

 • Zondag 7 februari 2021 (De vier vrienden)

      

 • Zondag 31 januari 2021 (De blinde Bartimeus) 

     

 

 • Zondag 23 januari 2021 (De maanzieke knaap)

     

 


 


  Vragen bij de prediking

 

 

In het kader van 'gemeente-zijn' is het belangrijk om thuis de prediking te bespreken. Het is dan fijn als hiervoor handvatten worden gegeven. Indien mogelijk zal ds. den Ouden voor vragen zorgen die met de gezinsleden besproken kunnen worden. De vragen worden 's zaterdagsavonds op de website geplaatst. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Klik hieronder op de datum bij de betreffende zondag.

Vragen bij de prediking

 
  Start 2021
  ZondagsschoolUPDATE 8-2-2020
Let op!
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de zondagsschool D.V. 14 februari weer zou beginnen. Maar gezien de opgelegde beperkingen voor de basisscholen en het advies van de Bond van Hervormde Zondagsscholen lijkt het ons verstandiger om voorlopig door te gaan met alleen de digitale uitzending van de zondagsschool. We vinden het jammer dat we deze beslissing moeten nemen. De omstandigheden laten het op dit moment echter helaas nog niet toe om op een veilige en verantwoorde manier bij elkaar te komen.


 

 

Beeldverbinding 


Zoals in de brief vermeld is er ook een mogelijkheid om de diensten live mee te luisteren met een beeldverbinding.

Om deze optie te gebruiken klik dan HIER

Vanaf 9 en 18 uur zal deze stream beschikbaar.

Advies voor goede beeldkwaliteit:

 • Zet de beeld kwaliteit op 1080p, dit kunt u doen om rechts onder op het raddertje te klikken waar in rood HD bij staat en kies dan voor Kwaliteit > 1080p, zie onder de afbeelding

 • Het beste om op het scherm op fullscreen / volledig beeld te zetten dat kan met de optie rechtsonder

 


 Boek: De gouden keten van de zaligheid

Bij uitgeverij Den Hertog is het boek “De Gouden Keten van de Zaligheid” verschenen, van de hand van ds. N. den Ouden. In dit boek worden op een eenvoudige manier de kernzaken van het geestelijk leven aan de orde gesteld. Een exemplaar van het boek is te zien op de website van onze gemeente. Wanneer u dit boek bestelt bij het actiecomité komt een deel van de opbrengt ten goede aan de bouw van het nieuwe verenigingsgebouw. Bestellen kan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ook telefonisch: 06-20047424.

 

 


 

 

 


 

Alternatief live meeluisteren bij uitval van Kerkomroep 

In geval dat de capaciteit van Kerkomroep niet voldoende zijn bieden we hieronder een alternatief voor het live meeluisteren van de eredienst.

Vanaf 9 en 18 uur zal deze stream beschikbaar. Aan de rechterkant (naast HHG LEERBROEK) van onderstaand scherm kunt u op de play-button  klikken en de uitzending wordt gestart.

 


 


  Overdenkingen in dichtvorm

 


Eén van onze gemeenteleden, dhr. ’t Lam, heeft in de achterliggende tijd overdenkingen geschreven in dichtvorm.
Zijn overdenkingen zijn gebundeld in inmiddels 3 uitgaven, en maken deel uit van de serie “De Heere spreekt zo duidelijk…..”.

In het eerste deel genaamd “in het Wereldgebeuren”  wil de schrijver in eenvoudige bewoording ons door overdenkingen in dichtvorm wijzen op Gods Hand en Zijn soeverein handelen in het
wereldgebeuren. En probeert vervolgens op Schriftuurlijke wijze in te gaan op de vele waarom/waartoe vragen betreffende de coronacrisis; “Alzo spreekt de Heere”.

In het tweede deel genaamd “in Zijn Woord en de Heilsfeiten” gaat schrijver in op bepaalde thema’s uit Gods Woord en de Heilsfeiten. Dit, evenals voorgaande deeltje, op de wijze van overdenkingen in dichtvorm, waarbij de noodzaak van in Hem geborgen te zijn een centrale plaats inneemt; “Tenzij de mens wederom geboren wordt”. Beide delen zijn voorzien met een voorwoord van ds. N. den Ouden.

In dit derde deeltje genaamd "door Zijn gelijkenissen" probeert de schrijver iets van de rijke inhoud en betekenis van enkele gelijkenissen weer te geven. Het zijn Gods openbaringen van de twee wegen naar de eeuwigheid!  Dit deeltje, evenals de voorgaande delen  bevat overdenkingen in dichtvorm; met toepassingen voor het persoonlijk zielenleven: Waar is mijn reis heen?

De verkoopprijs per deel is € 4. De opbrengst komt geheel ten goede van de nieuwbouw van het kerkelijk centrum.
U kunt de boekjes bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De boekjes zijn ook af te halen bij dhr. ’t Lam, Hoogstraat 20, Leerbroek.


U kunt ook uw bestelling plaatsen middels deze LINK van het bestelformulier.

   
 


 

Gebruikersplan erediensten

Vanwege het COVID-19 virus wordt vanuit overheidswege verplicht gesteld een gebruikersplan op te stellen. Dit gebruikersplan is opgesteld namens de colleges kerkenraad en kerkvoogdij. Hierin worden de basis regels en aanvullende maatregelen die voor onze gemeente van toepassing zijn beschreven.

Het gebruikersplan zal steeds worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid of omdat op later moment meer bekend is hoe bepaalde zaken ingevuld worden.

Klik HIER om het gebruikersplan te lezen.