Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 24 januari 2022


 

 

Teksten prediking |  Zondag 23 januari 2022


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Lukas 9 : 23
23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.

Morgendienst, Heidelbergse Catechismis Zondag 23
( Dienst beluisteren )
Romeinen 5 : 17 en 18
17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.
18 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.


 

 N.a.v. de prediking van zondagmorgen

 

Bron: Reliwiki.nl, Ingang kerk Uithuizermeeden


 


  Vragen bij de prediking

 

 

In het kader van 'gemeente-zijn' is het belangrijk om thuis de prediking te bespreken. Het is dan fijn als hiervoor handvatten worden gegeven. Indien mogelijk zal ds. den Ouden voor vragen zorgen die met de gezinsleden besproken kunnen worden. De vragen worden 's zaterdagsavonds op de website geplaatst. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Klik hieronder op de datum bij de betreffende zondag.

Vragen bij de prediking

Bijbelkring 26-1

De Bijbelkring zal woensdagavond 26 januari weer samenkomen onder leiding van Kand. Ottema. Er wordt dan verder gelezen in de brief aan Hebreeën. Aanvang 20.00 uur.


 

Huwelijkscatechisatie

D.v. woensdagavond 26 januari zal de eerste huwelijkscatechisatie weer gehouden worden. We beginnen om 19.30 uur, en komen bij elkaar in De Samenkomst. Hartelijk welkom.


 

Bericht omtrent beelduitzending

 

Beste luisteraar,

Gisteren zondag 16 januari zijn berichten van luisteraars binnengekomen dat de beelduitzending niet beschikbaar was.
De oorzaak hiervan is niet bekend, mogelijk dat het probleem bij Youtube was.

We hopen dat dit probleem niet vaker zich zal voordoen.


 

Beeldverbinding 


Zoals in de brief vermeld is er ook een mogelijkheid om de diensten live mee te luisteren met een beeldverbinding.

Om deze optie te gebruiken klik dan HIER

Vanaf 9 en 18 uur zal deze stream beschikbaar.

Advies voor goede beeldkwaliteit:

  • Zet de beeld kwaliteit op 1080p, dit kunt u doen om rechts onder op het raddertje te klikken waar in rood HD bij staat en kies dan voor Kwaliteit > 1080p, zie onder de afbeelding

  • Het beste om op het scherm op fullscreen / volledig beeld te zetten dat kan met de optie rechtsonder

 


 

Berichten omtrent erediensten

UPDATE VRIJDAG 14 januari 20:00 uur

Namens de colleges kerkenraad en kerkbestuur is een bericht gestuurd omtrent de erediensten.

Lees HIER het bericht.

Alternatief live meeluisteren

In geval dat de capaciteit van Kerkomroep niet voldoende zijn bieden we hieronder een alternatief voor het live meeluisteren van de eredienst.

Vanaf 9 en 18 uur zal deze stream beschikbaar. Aan de rechterkant (naast HHG LEERBROEK) van onderstaand scherm kunt u op de play-button  klikken en de uitzending wordt gestart.

 


 

Opgave en toestemming E-Mailadres

U heeft een schrijven ontvangen waarin gevraagd wordt om uw e-mail adres aan ons door te geven en tevens ook om toestemming dat het email adres wordt gebruikt binnen de kerkelijke gemeente.

Klik HIER om het Antwoordformulier te openen waarmee u de gevraagde gegevens kunt invullen.

E-mail - snelle mail - Apps op Google Play

 

 

   Bij de diensten
   Avonddienst
   23-1
 

 

 

Avonddienst
Thema: 
Rechtvaardigmaking door het geloof

  1. De Rechter
  2. De aanklacht
  3. De vrijspraak
  4. Het middel
  5. Het doel

Psalm 36 : 1
Schriftlezing: Romeinen 5 : 12 - 21
Psalm 32 : 1 en 6
Psalm 89 : 8
Psalm 138 : 2

Heidelbergse Catechismus Zondag 23


 

 

  Bij de diensten
  Morgendienst
  23-1


 

Morgendienst
Thema: 
 Achter Christus aan

  1. Opgeven van zichzelf
  2. Opnemen van het kruis
  3. Navolgen van Christus

Psalm 22 : 12
Schriftlezing: Lukas 9 : 18 - 27
Psalm 37 : 3 en 9
Psalm 89 : 7
Psalm 84 : 6

 


 


 

We hebben 57 gasten en geen leden online