Catechese

In de gemeente mag naast de verkondiging van Gods Woord op verschillende andere momenten in de week onderwijs gegeven worden. We noemen de hoofdzaken.

Catechese

Het afgelopen seizoen werden de catechisaties voortijdig afgebroken. Fijn om elkaar nu weer te ontmoeten.

Aanstaande maandag 28 september en dinsdag 29 september gaan we weer van start.

Alle catechisaties worden gehouden in De Overkant, met uitzondering van 19+ groep. Vanwege de maatregelen komt deze groep samen in de kerk.

De groepsindeling en tijden zijn als volgt:

Tijdstip

Maandag in De Overkant, Dhr. C.A. van den Brink

18.30 - 19.15 uur

12 jaar

19.20 - 20.05 uur

13 jaar

20.15 – 21.00 uur

15 jaar

21.05 - 21.50 uur

18 jaar

 

Tijdstip

Dinsdag in De Overkant, ds. N. den Ouden

18.30 - 19.15 uur

14 jaar

19.20 - 20.05 uur

16 jaar

20.15 – 21.00 uur

17 jaar

21.05 - 21.50 uur

19 jaar en ouder (wordt in de kerk gehouden)

 

Het dringende verzoek is:
Alleen in overleg met de catecheet kan van deze indeling afgeweken worden. We hopen op gezegende avonden! Laten ook ouders het catechisatiebezoek en de leeropdrachten positief stimuleren.