Catechese

In de gemeente mag naast de verkondiging van Gods Woord op verschillende andere momenten in de week onderwijs gegeven worden. We noemen de hoofdzaken.

Catechese

Indeling seizoen 2022/2023.

Maandag 26 september en dinsdag 27 september gaan we weer van start.

Alle catechisaties worden gehouden in De Samenkomst. 

De groepsindeling en tijden zijn als volgt:

Tijdstip

Maandagavond, dhr. E. J. van Ettekoven

18.30 - 19.15 uur

12 jaar

19.20 - 20.05 uur

13 jaar

20.15 - 21.00 uur

15 jaar

21.05 - 21.50 uur

18 jaar

 

Tijdstip

Maandagavond, ds. N. den Ouden

19.00 - 19.45 uur

14 jaar

 

Tijdstip

Dinsdagavond, ds. N. den Ouden

18.30 - 19.15 uur

16 jaar

19.20 - 20.05 uur

17 jaar

20.15 – 21.00 uur

19+

Het dringende verzoek is:
Alleen in overleg met de catecheet kan van deze indeling afgeweken worden. We hopen op gezegende avonden! Laten ook ouders het catechisatiebezoek en de leeropdrachten positief stimuleren.