Catechese

In de gemeente mag naast de verkondiging van Gods Woord op verschillende andere momenten in de week onderwijs gegeven worden. We noemen de hoofdzaken.

Catechese

De catechisaties vinden plaats op maandag- en dinsdagavond. In het woord catechisatie zit het  woord ‘echo’. Het is de bedoeling, dat Gods Woord door de werking van de Heilige Geest weerklank (=echo) zal vinden in de harten van onze jeugd. De Heere vraagt van ons, dat we de door Hem gegeven middelen getrouw gebruiken en daarom roepen we jullie op om trouw te komen en te leren (of te maken) wat wordt opgedragen. Ook wijzen we onze ouders op de verantwoordelijkheid die ze hebben uitgesproken bij hun doopbelofte.

De catechisaties beginnen op D.V. in de week van 30 september. In de weken van reguliere schoolvakantie en in de weken van Bid- en Dankdag wordt er geen catechisatie gegeven.
De slotavond van de catechisatie is op D.V. maandagavond 6 april.

Bij de catechisaties wordt de Heidelbergse Catechismus behandeld. Bij de jongste groepen wordt dit gedaan aan de hand van de methode van de HHJO. In het schema hieronder staat de groepsindeling.

De genoemde leeftijden gelden op 1 oktober. Het gaat er dus niet om hoe oud je wordt na 1 oktober.

Tijdstip

Maandag in De Overkant, ds. N. den Ouden

18.30 - 19.15 uur

14 jaar

19.20 - 20.05 uur

16 jaar, 17 jaar (At/m K)

20.10 – 20.55 uur

17 jaar (L t/m Z), 18 jaar

 

Tijdstip

Dinsdag in Catechisatielokaal, Dhr. van den Brink

18.30 - 19.15 uur

12 jaar

19.20 - 20.05 uur

13 jaar

20.15 – 21.00 uur

15 jaar

21.05 - 21.50 uur

19 jaar en ouder

 

Het dringende verzoek is:
Houd je aan bovenstaande indeling en ga niet uit eigen beweging naar een andere groep. Vriendelijk verzoeken we ook om alleen van de genoemde indeling in overleg met de catecheet af te wijken. Graag vooraf een telefoontje of e-mail om dat te bespreken. Omdat de groepen van de oudere catechisanten voller zitten dan die van jongere catechisanten zal het in de regel niet mogelijk zijn om een groep te bezoeken boven je leeftijd.

Catechisanten die op school zijn blijven zitten of een klas hebben overgeslagen, mogen zelf kiezen of ze komen in de groep van hun klas of van hun leeftijd. Als je eenmalig op een bepaalde dag niet kunt, is het mogelijk om op de andere dag in de parallelle groep te komen. De behandelde stof loopt gelijk.