Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 19 oktober 2020


 

 

Teksten prediking |  Zondag 25 oktober 2020


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
2 Koningen 5 : 14a
14a Zo klom hij af, en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man Gods;

Avonddienst, Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 37
( Dienst beluisteren )
Psalm 96 : 13
13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.